Contact

Polskie Stowarzyszenie
Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”

ul. Kopernika 34 lok. 405
00-336 Warszawa, Poland
info@rolnictwozrownowazone.pl

KRS: 0000509736, NIP: 5783114508, REGON: 281595219

Małgorzata Bojańczyk
Director
mobile: +48 571 389 383
e-mail: m.bojanczyk@rolnictwozrownowazone.pl