A
Close

Ograniczony wpływ rolnika:

warunki pogodowe

B
Close

Ograniczony wpływ rolnika:

stan gospodarki globalnej

C
Close

Ograniczony wpływ rolnika:

uwarunkowania finansowo-prawne kraju

D
Close

Redukcja kosztów

skutecznie podnosi zysk gospodarstwa

E
Close

Wzrost masy towarowej

narzędzie wzrostu zysku rolnika

F
Close

Wzrost ceny produktów rolnika

najbardziej efektywny sposób wzrostu zysku gospodarstwa rolnego

1
Close

Czynniki zależne od rolnika:

Gatunki i odmiany/rasy roślin i zwierząt produkcyjnych

2
Close

Czynniki zależne od rolnika:

Dostosowanie się do wymagań rynku

3
Close

Czynniki zależne od rolnika:

Przestrzeganie reżimów produkcji

4
Close

Czynniki zależne od rolnika:

Utrzymanie wysokiej jakości produkcji

5
Close

Czynniki zależne od rolnika:

Certyfikacja produkcji

6
Close

Czynniki zależne od rolnika:

Negocjacje z odbiorcami produktów rolnych

8
Close

Czynniki zależne od rolnika:

Budowanie relacji biznesowych

7
Close

Czynniki zależne od rolnika:

Negocjacje z dostawcami środków produkcji

9
Close

Czynniki zależne od rolnika:

Nowe, efektywniejsze rozwiązania produkcyjne

10
Close

Czynniki zależne od rolnika:

Korzystanie z doradców

11
Close

Czynniki zależne od rolnika:

Dokształcanie się