A
Close

Ograniczony wpływ rolnika:

warunki pogodowe

B
Close

Ograniczony wpływ rolnika:

stan gospodarki globalnej

C
Close

Ograniczony wpływ rolnika:

uwarunkowania finansowo-prawne kraju

D
Close

Redukcja kosztów

skutecznie podnosi zysk gospodarstwa

E
Close

Wzrost masy towarowej

narzędzie wzrostu zysku rolnika

F
Close

Wzrost ceny produktów rolnika

najbardziej efektywny sposób wzrostu zysku gospodarstwa rolnego

1
Close

Czynniki zależne od rolnika:

Gatunki i odmiany/rasy roślin i zwierząt produkcyjnych

2
Close

Czynniki zależne od rolnika:

Dostosowanie się do wymagań rynku

3
Close

Czynniki zależne od rolnika:

Przestrzeganie reżimów produkcji

4
Close

Czynniki zależne od rolnika:

Utrzymanie wysokiej jakości produkcji

5
Close

Czynniki zależne od rolnika:

Certyfikacja produkcji

6
Close

Czynniki zależne od rolnika:

Negocjacje z odbiorcami produktów rolnych

8
Close

Czynniki zależne od rolnika:

Budowanie relacji biznesowych

7
Close

Czynniki zależne od rolnika:

Negocjacje z dostawcami środków produkcji

9
Close

Czynniki zależne od rolnika:

Nowe, efektywniejsze rozwiązania produkcyjne

10
Close

Czynniki zależne od rolnika:

Korzystanie z doradców

11
Close

Czynniki zależne od rolnika:

Dokształcanie się

 

Zysk wynikający z wdrożenia zasad rolnictwa zrównoważonego

Poprzez wprowadzenie zasad rolnictwa zrównoważonego, rolnik ma możliwość podnieść standard swojego gospodarstwa, a jednocześnie ma to wpływ na większy zysk. Może proponować znacznie wyższe ceny za oferowane produkty, ponieważ rosną one bez ulepszaczy i na terenach zadbanych, o niskim stopniu zanieczyszczenia. Poza tym, coraz więcej dostawców chce pozyskiwać produkty naturalne, ekologiczne i nienaszpikowane chemią. Rolnik ma dzięki temu szansę na zyskanie stałych odbiorców swoich produktów.

Pieniądze z Unii Europejskiej dla zrównoważonego rolnictwa

Każdy rolnik, który zastosuje się do zasad rolnictwa zrównoważonego, może liczyć na atrakcyjne dotacje ze środków unijnych, jak i z budżetu państwa. Pieniądze może przeznaczyć na modernizację oraz rozbudowę infrastruktury gospodarstwa rolnego, a także na zakup nowych gatunków roślin, dzięki którym jego uprawy będą jeszcze bardziej różnorodne. Dodatkowe pieniądze dadzą szansę rolnikowi na rozszerzenie prowadzonej działalności proekoloigcznej, a tym samym będzie on mógł przyczyniać się do dostarczania bezpiecznej żywności na teren całego kraju.

Generowanie zysków teraz i w przyszłości

Zrównoważone rolnictwo jest przyszłością. Co do tego nikt nie ma obecnie wątpliwości, dlatego rolnik, który podejmuje decyzję o wdrożeniu tych zasad, pracuje na sukces przyszłych pokoleń, które będą mogły z tego wiele czerpać. Wielopokoleniowe tradycje, które mogą rozwijać się dzięki zrównoważonemu rolnictwu pozwolą na umocnienie pozycji rolnika na rynku i pozwolą na produkcję rentownych upraw przynoszących duże zyski zarówno teraz, jak i w długoletniej perspektywie.

Możliwość stania się liderem rolnictwa zrównoważonego

Nie tylko korzyści finansowe wynikają ze stosowania zasad rolnictwa zrównoważonego. Wiele może zmienić się w sytuacji społecznej rolnika, który stanie się ekspertem w swojej dziedzinie. Może uczestniczyć w konferencjach rolniczych, przekazywać wiedzę pochodzącą z doświadczenia, jak i cieszyć się z rozwoju na wielu polach.