1
Close

Dobre praktyki rolnicze poprawiające jakość i produktywność gleby

2
Close

Zróżnicowanie (dywersyfikacja) upraw dla większej gwarancji osiągnięcia przychodu i ograniczenia ryzyka ewentualnych strat.

3
Close

Wykorzystanie nowoczesnych technologii i nowych rozwiązań agrotechnicznych dla większej precyzji w polu i optymalizacji kosztów produkcji.

4
Close

Certyfikacja produkcji gwarantująca dobrą jakość i bezpieczeństwo produktu rolnego, zwiększająca konkurencyjność gospodarstwa i jego zdolność do wejścia na nowe rynki zbytu.

5
Close

Analiza czynników produkcji i optymalizacja jej procesu, prowadząca do poprawy rentowności gospodarstwa.

6
Close

Większy profesjonalizm w negocjacjach prowadzący do zdobycia atrakcyjniejszych i bardziej opłacalnych kontraktów.

8
Close

Korzystanie z profesjonalnego doradztwa oraz systemów wspierania decyzji.

7
Close

Analiza rynku żywności, pozwalająca na opracowanie planu produkcji zgodnie z potrzebami i wymaganiami tego rynku.

9
Close

Edukacja zapewniająca wzrost kompetencji managerskich rolnika.

Opracowanie własne Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP.

 

Zysk wynikający z wdrożenia zasad rolnictwa zrównoważonego

Poprzez wprowadzenie zasad rolnictwa zrównoważonego, rolnik ma możliwość podnieść standard swojego gospodarstwa, a jednocześnie ma to wpływ na większy zysk. Może proponować znacznie wyższe ceny za oferowane produkty, ponieważ rosną one bez ulepszaczy i na terenach zadbanych, o niskim stopniu zanieczyszczenia. Poza tym, coraz więcej dostawców chce pozyskiwać produkty naturalne, ekologiczne i nienaszpikowane chemią. Rolnik ma dzięki temu szansę na zyskanie stałych odbiorców swoich produktów.

Pieniądze z Unii Europejskiej dla zrównoważonego rolnictwa

Każdy rolnik, który zastosuje się do zasad rolnictwa zrównoważonego, może liczyć na atrakcyjne dotacje ze środków unijnych, jak i z budżetu państwa. Pieniądze może przeznaczyć na modernizację oraz rozbudowę infrastruktury gospodarstwa rolnego, a także na zakup nowych gatunków roślin, dzięki którym jego uprawy będą jeszcze bardziej różnorodne. Dodatkowe pieniądze dadzą szansę rolnikowi na rozszerzenie prowadzonej działalności proekoloigcznej, a tym samym będzie on mógł przyczyniać się do dostarczania bezpiecznej żywności na teren całego kraju.

Generowanie zysków teraz i w przyszłości

Zrównoważone rolnictwo jest przyszłością. Co do tego nikt nie ma obecnie wątpliwości, dlatego rolnik, który podejmuje decyzję o wdrożeniu tych zasad, pracuje na sukces przyszłych pokoleń, które będą mogły z tego wiele czerpać. Wielopokoleniowe tradycje, które mogą rozwijać się dzięki zrównoważonemu rolnictwu pozwolą na umocnienie pozycji rolnika na rynku i pozwolą na produkcję rentownych upraw przynoszących duże zyski zarówno teraz, jak i w długoletniej perspektywie.

Możliwość stania się liderem rolnictwa zrównoważonego

Nie tylko korzyści finansowe wynikają ze stosowania zasad rolnictwa zrównoważonego. Wiele może zmienić się w sytuacji społecznej rolnika, który stanie się ekspertem w swojej dziedzinie. Może uczestniczyć w konferencjach rolniczych, przekazywać wiedzę pochodzącą z doświadczenia, jak i cieszyć się z rozwoju na wielu polach.