Zrównoważone rolnictwo – podstawa programowa dla szkół rolniczych

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” zwróciło się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie do programu branżowych szkół rolniczych zagadnień dotyczących prowadzenia gospodarstwa rolnego w systemie rolnictwa zrównoważonego.

Model rolnictwa zrównoważonego jest coraz częściej wykorzystywany przez polskich rolników i jest dominującym standardem dla dostawców i przetwórców w zakresie zrównoważenia produkcji i przetwórstwa rolnego w Polsce. Odpowiada on jednocześnie w pełni założeniom Europejskiego Zielonego Ładu i interwencjom z polskiego Planu Strategicznego (np. ekoschematy, inwestycje wspierające klimat i środowisko). Ponadto jednym z głównych działań w ramach strategii „Od pola do stołu” jest inicjatywa ramowa na rzecz zrównoważonego systemu żywnościowego (a legislative framework for Sustainable Food System).

Sektor rolno-spożywczy stoi obecnie przed szeregiem wyzwań związanych z koniecznością wdrożenia założeń Europejskiego Zielonego Ładu, w tym ograniczenia emisji i nawożenia, a także – w świetle rosnących cen paliw, nawozów i innych środków produkcji – kwestii opłacalności produkcji rolnej. Ważnym aspektem, z którym muszą radzić sobie producenci rolni jest również kwestia wdrażana innowacyjnych narzędzi cyfrowych w rolnictwie. Produkcja żywności przechodzi zatem szereg istotnych zmian, które kształtują przyszłość rolnictwa. Dlatego wiedza na temat rolnictwa zrównoważonego jest niezbędna na już etapie kształcenia młodych rolników.

Rolnictwo zrównoważone jest dobrze dopasowywane do potrzeb polskich rolników, a wielu z nich już wdrożyło w swoim gospodarstwie zrównoważone praktyki upraw i hodowli. Co więcej, także polscy konsumenci są zainteresowani kupowaniem żywności pochodzących ze zrównoważonych źródeł. Jak wskazuje raport „Zrównoważona żywność w Polsce” opublikowany przez Accenture i Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” 76% Polaków uważa, że producenci żywności powinni korzystać z surowców pochodzących z upraw rolnictwa zrównoważonego a 82% chciałoby, aby produkty rolnictwa zrównoważonego były dostępne i widoczne w sklepach.

Produkcja ekologiczna odgrywa ważną rolę w transformacji zrównoważonego systemu żywnościowego, natomiast to rolnictwo zrównoważone umożliwia produkcję żywności na większą skalę oraz na jej specjalizację, co nie jest możliwe z wykorzystaniem modelu rolnictwa ekologicznego, ze względu na wysokie koszty produkcji takich gospodarstw.

Pełna treść listu znajduje się tutaj.