„Zrównoważone rolnictwo jako inwestycja” na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

6 września 2023 roku w Karpaczu, podczas XXXII Forum Ekonomicznego, na zaproszenie McDonald’s Polska weźmiemy udział w panelu dyskusyjnym „Zrównoważone rolnictwo jako inwestycja – perspektywa krajowa i unijna”.

Jednym z najważniejszych celów UE jest promowanie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i poprawa dobrobytu rolników. Realizacji tych celów służą unijne regulacje z zakresu zrównoważonego rozwoju. Producenci rolni muszą spełniać szereg wytycznych i inicjatyw, które należy już dzisiaj dostosować do polskiego prawa i wdrażać systematycznie w strategie biznesowe. Obejmują one cały łańcuch wartości, w tym również produkcję rolną, są to m.in.:

  • dyrektywa dot. raportowania zrównoważonego rozwoju (CSRD),
  • dyrektywa dot. zielonych oświadczeń (Green Claims),
  • dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDD), oraz
  • unijna inicjatywa na rzecz zrównoważonego systemu żywnościowego.

Koncentracja na zrównoważonych surowcach to coraz częściej czynnik determinujący konkurencyjność w całym łańcuchu wartości – od pola do stołu, również z uwagi na sytuację geopolityczną. Dlatego w trakcie panelu będziemy rozmawiać o rolnictwie zrównoważonym jako inwestycji, która może przynieść długoterminowe korzyści ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.

Uczestnikami dyskusji będą:

  • Krzysztof Ciecióra, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Tomasz Rogacz, Managing Director, McDonald’s Polska,
  • Artur Rytel, Prezes, Green Factory,
  • Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor, Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności,
  • Sonia Sobczyk-Grygiel, Redaktor, Polityka Insight (Moderatorka)

Postaramy się odpowiedzieć na pytanie co zrobić, aby inwestycja w zrównoważenie produkcji żywności była rentowna. Porozmawiamy także o tym, w jaki sposób zrównoważone rolnictwo pozwala na wzmocnienie odporności sektora rolno-spożywczego i stanowi odpowiedź na unijne oczekiwania z zakresu zielonej transformacji. W trakcie dyskusji przedstawimy również dobre praktyki zrównoważonego rolnictwa wdrożone w ramach łańcucha dostaw.