Zrównoważone ogrodnictwo

O tym, skąd bierze się pasja do ogrodnictwa, jak zmienia się podejście do upraw w przydomowych ogrodach, a także o rynku nawozów ogrodniczych w Polsce rozmawiamy z Wiktorem Kacmajorem, Prezesem Zarządu Tamark S.A.

Proszę powiedzieć jaka jest skala ogrodnictwa w Polsce?
Największą grupę ogrodników hobbystów stanowią właściciele ogrodów przydomowych, których w Polsce jest około 5 mln. Równie ważną część społeczności ogrodniczej stanowią działkowcy, którzy utrzymują ok 1 mln ogródków działkowych. Ponadto do tej grupy należy doliczyć Polaków, którzy w mniejszym zakresie uprawiają różnorodne rośliny w mieszkaniach głównie tych z balkonami i tarasami. Warto dodać , iż w czasie pandemii przybyło wielu zupełnie nowych młodych ogrodników amatorów, którzy z racji ograniczenia turystyki założyli własne ogrody i nabierają doświadczenia.

Szacujemy że około 7% osób zajmujących się w naszym kraju amatorskim ogrodnictwem stanowią ogrodnicy, których można określić jako eksperci. Są to ludzie, którzy od wielu lat poświęcają się uprawom hobbystycznym. Znacznie większa grupa to pasjonaci, korzystający z doświadczeń tychże ekspertów – np. swoich rodziców czy sąsiadów.

W ostatnich latach obserwowaliśmy kilka ważnych trendów w ogrodnictwie. Najważniejszym było utrzymywanie ogrodów dekoracyjnych z przewagą wypielęgnowanego trawnika. Jednocześnie następuje powrót do upraw owoców i warzyw, ale nie z przyczyn ekonomicznych jak w latach 70-90 XX wieku, a z uwagi na ekologię i satysfakcję wyhodowania własnego zbioru. W latach 2020-2021 ogród, z uwagi na pandemię, stał się centrum rozrywki i spędzania wolnego czasu. Widać też, że pod wpływem mody z zachodniej Europy coraz częściej ogród jest traktowany jako wizytówka właścicieli domu czy działki.

Kim są główni odbiorcy nawozów ogrodniczych?
Niewątpliwie największą grupą używającą nawozów mineralnych są posiadacze trawników, roślin iglastych i ozdobnych. Przy uprawach amatorskich warzyw i owoców używane są głównie nawozy biologiczne jak komposty, gnojówki czy gotowe biohumusy. Z kolei do zastosowań domowych i tarasowych chętnie używane są koncentraty płynne, pałeczki czy aplikatory nawozowe. Równolegle w ostatnich latach znacząco wzrosła świadomość, co do konieczności zachowania bioróżnorodności w ogrodzie. Jednak nadal większość użytkowników stosuje metody pielęgnacji nastawiane na jak najszybszy efekt przy stosunkowo niskim nakładzie pracy.

Jaka jest rola wody w ogrodzie?
Woda to jeden z podstawowych czynników wpływających na prawidłową pielęgnację ogrodów. Obserwujemy bardzo pozytywne i zauważalne w dużej skali trendy w oszczędzaniu wody. Najważniejszym z nich jest kumulowanie wody deszczowej. Jednocześnie gleba jest coraz częściej wzbogacana o biokomponenty, co powoduje kumulowanie czy lepsze przyswajanie wody. Do innych ważnych trendów należy rozwój systemów nawadniania kropelkowego czy coraz bardziej racjonalne podejście właścicieli do podlewania trawników i ograniczenie nawadniania w okresach suszy. Warto także wspomnieć o zachętach i samorządowych dotacjach na budowę zbiorników na deszczówkę.

Proszę opowiedzieć o najlepszych praktykach integrowanej ochrony roślin w ogrodzie.
Jako producent marki Target staramy się promować najlepsze praktyki ochrony roślin. To przede wszystkim zapewnienie odporności roślin poprzez odpowiedni biologiczny skład gleby oraz przynajmniej raz w roku nawożenie produktami pochodzenia naturalnego jak chociażby wyciągi z pokrzywy. Jednocześnie zalecamy ogrodnikom używanie środków ochrony roślin dopuszczonych do upraw ekologicznych bądź produktów fizycznie zwalczających szkodniki. Ważnym elementem naszych rekomendacji jest używanie produktów wspomagających odporność roślin takich jak substancje podstawowe. Dopiero w przypadku dużego nasilenia chorób czy szkodników oferujemy środki ochrony roślin dopuszczone w Polsce do używania przez nieprofesjonalistów. Wszyscy nasi konsumenci mają dostęp do doradztwa w tym zakresie na naszej stronie internetowej target.com.pl, a także przez dedykowaną aplikację zielonepogotowie.pl.

W jaki sposób powstają Wasze produkty?
Jesteśmy producentem nawozów mineralnych, które granulujemy na miejscu. Od 2021 roku produkujemy także zarejestrowane przez nas nawozy z zawartością mączki bazaltowej. Z kolei produkty do pielęgnacji i ochrony roślin pozyskujemy od uznanych krajowych i zagranicznych firm, a w naszej firmie następuje ich pakowanie bądź formulacja. Naszym zadaniem jest monitorowanie potrzeb rynku i poszukiwanie innowacyjnych produktów oraz wsparcie wiedzą i kompetencjami polskich ogrodników. Staramy się też kreować trendy zrównoważonej ochrony i pielęgnacji roślin.

Czym jest dla Was zrównoważone ogrodnictwo?
Można powiedzieć, że zrównoważone ogrodnictwo to myślenie o ogrodzie i działanie jeszcze przed wystąpieniem problemów jakim są choroby czy niedożywienie roślin. W tym celu każdy od początku przygody z ogrodem powinien zadbać o odpowiednią glebę, wodę oraz zdrowe nasiona czy sadzonki. Planowanie jest ważne, ponieważ używanie produktów zastępujących tradycyjne nawozy czy środki ochrony roślin wymaga dużej wiedzy i znacznie większego nakładu pracy. Ogromną rolę odgrywa tu internet, który jest właściwie jedynym medium zaspakajającym wiedzę na tematy zrównoważonej uprawy roślin. Naszym zdaniem państwa europejskie nie wspierają dostatecznie zrównoważonej uprawy roślin. Stosowanie zakazów i wykluczeń środków ochrony roślin nie idzie w parze ze wsparciem szybkich ścieżek rejestracji produktów ekologicznych czy pochodzenia naturalnego.

W jaki sposób Target realizuje założenia zrównoważonego rozwoju u siebie w firmie?
Naszym sztandarowym osiągnięciem jest linia produktów Target Natural, w której posiadamy gamę nawozów i środków ochrony roślin zabezpieczających potrzeby przeciętnego ogrodnika amatora. Intensywnie rozwijamy tę linie wprowadzając ostatnio nawozy z mączką bazaltową. Wdrożyliśmy także jako pierwsi dedykowaną aplikację dla hobbystów – zielonepogotowie.pl, aby jeszcze skuteczniej promować wszelkie metody zrównoważonej pielęgnacji roślin.

Jednocześnie jako firma zmieniamy się też pod kątem redukcji śladu węglowego poprzez takie rozwiązania jak instalacja paneli fotowoltaicznych 150 KW, wymianę floty samochodowej na pojazdy hybrydowe. W 2020 roku zainwestowaliśmy też w nową oczyszczalnię ścieków oraz wprowadziliśmy nowoczesne metody zarządzania odpadami niebezpiecznymi – czy to w zakładzie czy u naszych klientów.

Dziękujemy za rozmowę!