Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności

Kroki do zrównoważonej żywności

Zrównoważona produkcja żywności spełnia trzy cele:

Środowiskowy

Produkcja żywności musi być przyjazna dla środowiska i klimat. Powinna dbać o regenerację gleby, ograniczać emisję gazów cieplarnianych i oszczędzać zasoby wodne.

Ekonomiczny

Produkcja żywności musi być opłacalna dla rolnika. Powinna zapewnić stabilne źródło utrzymania, pozwalać na inwestycje w rozwój gospodarstwa i optymalizować produkcję rolniczą.

Społeczny

Sposób w jaki powstaje żywność musi być zgodny z oczekiwaniami społecznymi. Oznacza to, że produkcja rolnicza jest przyjazna dla środowiska i klimatu, a warunki pracy w gospodarstwie są bezpieczne i zgodne z prawem.

Zrównoważona żywność w Polsce

Najważniejsze liczby

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym raporcie - Zrównoważona żywność w Polsce Moment zwrotny w branży spożywczej

Członkowie i partnerzy