Zrównoważenie w całym łańcuchu dostaw żywności

Nasze stowarzyszanie współpracuje z rolnikami, producentami rolnymi, firmami przetwórczymi i handlowymi zainteresowanymi wdrożeniem modelu rolnictwa zrównoważonego.  

Stosowanie zrównoważonych praktyk rolniczych daje możliwość lepszego niż obecnie wykorzystania środków produkcji oraz pozwala na ochronę środowiska i otoczenia gospodarstwa rolnego. Odpowiedzialny społecznie biznes rolniczy, który działa w sposób etyczny i chroni środowisko oraz zdrowie ludzi, staje się dzisiaj koniecznością ze względu na ograniczone zasoby naturalne oraz rosnące wymagania konsumentów. Oczekują oni zdrowych, lokalnych produktów, które powstają w sposób przyjazny dla środowiska. Model rolnictwa zrównoważonego odpowiada na te wyzwania i przynosi korzyści wszystkim uczestnikom łańcucha żywnościowego – rolnikom, producentom żywności, firmom przetwórczym i handlowym.

Próbujemy odpowiedzieć na pytanie rolników i producentów żywności – jak wdrażać model gospodarstwa zrównoważonego i jakie korzyści płyną z jego stosowania.

– mówi Małgorzata Bojańczyk, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

Zrównoważony model produkcji żywności to obecnie największe wyzwanie dla branży rolno-spożywczej oraz dla samych rolników. Kluczowym elementem tego systemu jest połączenie gospodarstw zrównoważonych z całym łańcuchem żywnościowym. Dobrym przykładem funkcjonowania takiej współpracy jest wieloletnia współpraca słodowni Crisp Malt z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną w Gronowicach przy uprawie jęczmienia browarnego.

Wypracowaliśmy wspólnie standardy, które pozwalają mówić o w pełni zrównoważonej produkcji. Oferujemy producentowi umowy kontraktacyjne, co pozwala na przewidywalność, budowanie rentowności w długotrwałej perspektywie i stabilizację finansową gospodarstwa.

– mówi Leszek Kiełtyka, Dyrektor Działu Zakupów Surowca, Crisp Malt.

Jęczmień browarny, wyprodukowany zgodnie z praktykami rolnictwa zrównoważonego w Gronowicach trafia ze słodowni do firmy piwowarskiej, w tym przypadku do Grupy Żywiec.

Jesteśmy odpowiedzialni za to, aby składniki do naszych produktów powstawały w sposób przyjazny dla środowiska w całym łańcuchu dostaw – od ziarna do baru. Dbamy o to, tworząc długofalowe i partnerskie relacje z naszymi dostawcami. Współpracujemy nie tylko z rolnikami, ale też z firmami przetwórczymi takimi jak słodownie, przetwórcy chmielu czy młyny.

– mówi Łukasz Seweryn, kierownik ds. zakupów w Grupie Żywiec.

Grupa Żywiec od wielu lat, wspólnie z partnerami i dostawcami rozwija model rolnictwa zrównoważonego. Marka piwa Specjal, warzona w browarze Grupy Żywiec w Elblągu, już w 100% powstaje z jęczmienia pochodzącego z upraw zrównoważonych.

Rolnictwo zrównoważone jest kompromisem pomiędzy rolnictwem konwencjonalnym, czyli masowym oraz rolnictwem ekologicznym. Bierze to, co najlepsze i najrozsądniejsze z rolnictwa konwencjonalnego, jak np. precyzyjne stosowanie środków ochrony roślin oraz ekologicznego, czyli poszanowanie dla środowiska i klimatu.

– dodaje Małgorzata Bojańczyk

Rolnictwo zrównoważone to wszelkie działania ograniczające wpływ rolnictwa na środowisko, umożliwiające bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska wykorzystanie zasobów, np. gleby, ziemi, wody, maszyn, środków ochrony roślin, nasion, nawozów czy energii, przy zachowaniu opłacalności produkcji rolniczej i jej akceptacji społecznej.

Przyszłość należy do rolnictwa zrównoważonego, bo trafiamy w oczekiwania klientów, których chcą zdrowej żywności i żebyśmy nie degradowali przy tym wszystkim środowiska.

– podsumowuje Rolad Szulc, prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Gronowicach.