Zostań Agro Absolwentem!

1 czerwca 2022 roku ruszyła kolejna edycja Konkursu Banku BNP Paribas „Agroabsolwent” na najlepszą pracę dyplomową o tematyce rolniczej. Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” wspólnie z Grupą Żywiec, Farm Frites Poland, Procam Polska, Timac Agro Polska oraz partnerami medialnymi Agronews i APRA jest patronem konkursu.

W tym roku tematami prac mogą być zagadnienia związane z rozwojem agrobiznesu – z postępem, innowacyjnością i działaniami przynoszącymi wartość dodaną dla społeczeństwa wiejskiego, zdrowia, środowiska naturalnego, gospodarstw rolnych, obszarów wiejskich, przemysłu rolno-spożywczego oraz zrównoważonej produkcji żywności.

Konkurs Agroabsolwent łączy świat nauki i praktyki biznesowej. Wymiana wiedzy między różnymi uczestnikami rynku jest jednym z najważniejszych celów naszego Stowarzyszenia. Ponadto, konkurs przybliża spojrzenie młodych ludzi, dopiero zaczynających swoją karierę zawodową, na nowe wyzwania przed którymi stoi polska wieś, polskie rolnictwo i cały sektor rynku spożywczego.

– mówi Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”

Do Konkursu zgłaszane mogą być zarówno prace magisterskie, inżynierskie jak i licencjackie, których obrona odbyła się w 2021 lub w 2022 roku. Termin na zgłoszenie pracy dyplomowej mija 31 października 2022 roku, a rozstrzygnięcie Konkursu zaplanowano najpóźniej na 2 grudnia 2022 roku. Najlepsze prace mogą liczyć na nagrody finansowe o łącznej wartości 6 000 zł brutto.

Członkowie naszego stowarzyszenia, którzy objęli patronat nad konkursem ufundowali nagrody specjalne:

  • Grupa Żywiec – nagroda specjalna w postaci stażu w firmie – za szczególną wartość pracy dla zrównoważenia innowacyjnej produkcji żywności,
  • Farm Frites Poland – nagroda specjalna w postaci zwiedzania fabryki i gospodarstwa rolnego – za szczególną wartość pracy dla zrównoważenia innowacyjnej produkcji rolnej,
  • ProCam Polska – nagroda specjalna w postaci stażu w firmie – za szczególną wartość pracy dla zrównoważenia innowacyjnej produkcji rolnej.
  • Timac Agro Polska – nagroda specjalna w postaci stażu z zakresu zarządzania odżywianiem roślin w gospodarstwach zrównoważonych oraz nagrody rzeczowe (3 plecaki z zawartością w postaci drona).

Dodatkowo laureaci mogą liczyć na nagrody partnerów medialnych – książki i prenumeraty czasopism oraz dla zainteresowanych – możliwość odbycia stażu w Polskim Wydawnictwie Rolniczym. Szczegóły Konkursu dostępne są na stronie: www.bnpparibas.pl/agroabsolwent

Zapraszamy do udziału!