Zarządzanie zrównoważonym gospodarstwem rolnym

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” udostępniło nowy obszar „Przewodnika Rolnictwa Zrównoważonego ASAP”, który obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem gospodarstwem rolnym.

Gospodarstwo rolne to przedsiębiorstwo, które jest zależne od wielu czynników: własnych decyzji rolnika, zdarzeń pogodowych, warunków glebowo-klimatycznych oraz rynków zaopatrzenia i zbytu jego produktów. Rolnicy na co dzień muszą podejmować dziesiątki decyzji wymuszonych przez realia organizacyjne, gospodarcze i rynkowe. Temu właśnie zagadnieniu poświęcony jest nowy obszar Przewodnika. Obejmuje on takie tematy jak: strategia i ocena ryzyka dla gospodarstwa, planowanie, doradztwo profesjonalne, rynki zaopatrzenia i zbytu oraz systemy wspomagania decyzji. W nowej części nie zabrakło także elementów związanych z uprawą i hodowlą, takich jak: historia użytkowania gruntów, wyposażenie techniczne i charakter produkcji, zrównoważona produkcja, budowanie żyzności gleby, płodozmian i zmianowanie oraz dobrostan zwierząt.

Większość wysiłków rolników dotyczy spraw bezpośrednio związanych z bieżącą produkcją. Jednak niezbędne jest również szersze spojrzenie na zarządzanie całym gospodarstwem. Polega to na rozsądnym i świadomym podejmowaniu optymalnych, długofalowych decyzji, aby zasoby gospodarstwa zostały wykorzystane w sposób optymalny, dostarczający możliwie największą nadwyżkę ekonomiczną z możliwie niskimi kosztami środowiskowymi nie tylko dzisiaj, ale także w przyszłości.

– podkreśla Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego  „ASAP”.

„Przewodnik Rolnictwa Zrównoważonego ASAP” to całościowe kompendium wiedzy na temat rolnictwa zrównoważonego. Treść Przewodnika jest systematycznie aktualizowana, odpowiednio do zachodzących zmian w dostępnej wiedzy, technologiach i regulacjach prawnych. Celem Przewodnika jest udostępnienie rolnikom oraz innym zainteresowanym osobom możliwie kompletnej i kompetentnej wiedzy o tym, czym jest rolnictwo zrównoważone i jak praktycznie można je wprowadzać w życie. Przewodnik dostępny jest na tej stronie.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze rolnictwa zrównoważonego w Polsce.