Ż Rolnikami

Od kilku lat areał upraw jęczmienia browarnego w Polsce spada, a nasza krajowa produkcja piwa nie jest samowystarczalna w tym względzie i musi importować jęczmień. Dlatego Grupa Żywiec, jeden z największych w Polsce producentów piwa, wspólnie ze słodownią Crisp Malt i przy wsparciu Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności zachęcają rolników do udziału w programie „Ż Rolnikami”.

„Ż Rolnikami” to program skierowany do polskich rolników, który ma na celu zwiększenie areału upraw jęczmienia browarnego, którego produkcja zmniejsza przede wszystkim ze względu na wysoką opłacalność innych upraw takich jak pszenica czy kukurydza. Dlatego rolnicy przystępujący do programu mogą liczyć na stabilną, co najmniej trzyletnią współpracę, a także bonusy za zwiększanie wolumenu upraw z roku na rok. Cena za plony nie jest stała, tylko oparta na aktualnych warunkach rynkowych i zbudowana na podstawie dostępnych wskaźników dla innych zbóż tak, aby produkcja jęczmienia browarnego zawsze pozostawała opłacalna. Dodatkowo Grupa Żywiec zapewnia rolnikom szybką płatność za jęczmień od razu po zbiorach i szybki odbiór wolumenu.

Rolnicy potrzebują przede wszystkim stabilizacji finansowej i gwarancji odbioru zakontraktowanych płodów rolnych. Dlatego rozpoczęliśmy współpracę z Crisp Malt, aby rozwiązać te problemy zarówno od strony finansowej jak i od strony organizacyjnej. Dzięki temu rolnicy mają możliwość podpisania opartego o ceny rynkowe kontraktu na minimum 3 lata. Obecnie, po pierwszym roku pilotażu, w okolicach naszego browaru w Namysłowie, udało nam się zakontraktować 1,5 roczne zapotrzebowanie browaru na słód jęczmienny, co potwierdza, że nasz program działa. Na ten moment współpracujemy z ponad 50 gospodarstwami, które zakontraktowały łącznie 19 tys. ton, a nasz potencjał zakupowy wynosi około 25 tys. ton jęczmienia browarnego.

– mówi Piotr Popa z Grupy Żywiec.

Odmiany jęczmienia, który może zostać przeznaczony na słód wykorzystywany przez browary muszą spełniać kilka ważnych cech jakościowych, takich jak: celność ziarna, wyrównanie ziarna, plon czy niska zawartość białka. W polskich warunkach na cele słodownicze przeznaczane są głównie odmiany jęczmienia browarnego dwurzędowego jarego, a jego uprawa wcale nie musi być trudna. Ważny jest odpowiedni wybór odmian, gleby w dobrej kulturze, wczesny termin siewu, przeprowadzenie ochrony przed agrofagami, w tym ochronie kłosa oraz zachowanie właściwych terminów zbiorów i zasad przechowywania ziarna. Więcej na ten temat pisaliśmy w naszym poradniku upraw jęczmienia browarnego.

Ż Rolnikami to program w którym udostępniamy swoją wiedzę z zakresu agrotechniki, doboru odmian jęczmienia i wprowadzania zrównoważonej produkcji na gospodarstwach. W programie zamykamy cały łańcuch produkcji – czyli jest rolnik, jesteśmy my, czyli odbiorca jęczmienia i producent słodu i jest Grupa Żywiec, która słód kupuje i warzy z niego piwo, które potem możemy wszyscy kupić w sklepach w całej Polsce. Program Ż Rolnikami ma przejrzyste warunki cenowe, oparte o wolnorynkowe notowania pszenicy i jęczmienia, dlatego stanowi dla rolników gwarancję zbytu i ceny.

– podkreśla Leszek Kiełtyka, Dyrektor Działu Zakupu Surowca w Crisp Malt.

W kwestii uprawy jęczmienia bardzo dużo zależy także od możliwości gospodarstwa i warunków klimatyczno-glebowych. Ważne jest odpowiednie podejście do wyboru gleb na których uprawiany będzie jęczmień. Zakładając wysokie plonowanie warto przyjrzeć się lokowaniu tej uprawy – powinny to być gleby kompleksu pszennego oraz kompleksu żytniego bardzo dobrego i dobrego, będących w dobrej kulturze, piaszczysto-gliniastych, gliniastych, a także lessowych, lub mających przynajmniej zwięźlejsze podłoże.

Więcej informacji na temat  programu Ż Rolnikami dostępne jest na stronie zrolnikami.pl.