xFarm Technologies stawia na rolnictwo zrównoważone

Nowym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności została firma xFarm Technologies działająca w sektorze cyfryzacji agrobiznesu, która dostarcza rozwiązania wspierające rolników w optymalizacji zasobów, oszczędzaniu czasu i pieniędzy oraz ograniczaniu emisji pochodzących z rolnictwa.

Firma została założona przez samych rolników, a jej celem jest dostarczanie innowacyjnych cyfrowych rozwiązań do zarządzania gospodarstwem. Obecnie z narzędzi xFarm Technologies korzysta 400 tys. gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 4 mln hektarów w ponad 100 krajach na całym świecie. Firma oferuje jedną uniwersalną aplikację do zarządzania gospodarstwem, połączoną z czujnikami, maszynami, modelami agronomicznymi i satelitami, a także narzędzia do analizy łańcucha dostaw umożliwiające agregację danych od wielu dostawców jednocześnie.

Wierzymy, że technologia jest jednym z najbardziej obiecujących sposobów pogodzenia praktycznych potrzeb rolnictwa w zakresie efektywności z celami zrównoważonego rozwoju w obszarach środowiskowym, społecznym i ekonomicznym. Dlatego skupiamy się na wdrażaniu narzędzi ułatwiających życie rolnikom, szkoleniach specjalistów oraz oferowaniu rozwiązań wspierających przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

– mówi Łukasz Krutak, Commercial Product Manager z xFarm Technologies.

xFarm Technolgies powstała w 2017 roku, a znaczną część zespołu składa się z rolników i agronomów dlatego firma dobrze rozumie wyzwania i bieżące potrzeby gospodarstw. Jednym z najważniejszych zadań xFarm Technologies jest wspieranie rolników w świadomym i zrównoważonym zarządzaniu ich gospodarstwami rolnymi, w tym wykorzystaniu technologii do monitorowania, analizowania i doskonalenia praktyk agronomicznych, zarówno na poziomie indywidualnych gospodarstw, jak i na poziomie dużych projektów transformacji cyfrowej w międzynarodowych łańcuchach dostaw.

Wszystkie usługi xFarm Technologies nastawione są na wspieranie rolników i uczestników łańcucha dostaw agrobiznesu w optymalizacji zasobów, oszczędzaniu czasu i pieniędzy, ograniczaniu emisji i promowaniu rolnictwa regeneracyjnego. Dane firmy pokazują, że wykorzystanie narzędzi rolnictwa cyfrowego xFarm Technologies może prowadzić do oszczędności rzędu 20-50% w zużyciu wody wykorzystywanej w gospodarstwie, ograniczeniu stosowana pestycydów o 4-16% oraz zmniejszeniu użycia nawozów o 5-12%.

Modernizacja rolnictwa, w tym wdrażanie narzędzi rolnictwa cyfrowego jest jednym z kluczowych elementów wpływających na poprawę efektywności ekonomicznej gospodarstw rolnych. Poza korzyściami finansowymi innowacyjne rozwiązania pozwalają na lepsze gospodarowanie zasobami, co przekłada się bezpośrednio na ograniczenie wpływu działalności rolniczej na środowisko i teren wokół gospodarstwa, w tym na zwiększenie bioróżnorodności.

– podkreśla Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności.

Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha odpowiedzialności za żywność. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze zrównoważonego rolnictwa i żywności w Polsce. W 2024 roku Stowarzyszenie obchodzi 10. rocznicę powstania.