Współpraca rolników i pszczelarzy

Według FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) 35% masy żywności na świecie powstaje przy udziale zapylaczy. Dobrostan zapylaczy powinien być więc wspólnym celem nas wszystkich, a szczególną rolę w jego realizacji pełnią pszczelarze i rolnicy. Ich współpraca jest niezbędna do budowy odpowiedzialnego, zrównoważonego rolnictwa.

Zapylacze na terenach rolniczych
Pozytywne oddziaływanie zapylaczy na terenach rolniczych wiąże się przede wszystkim z ilościowym i jakościowym oddziaływaniem na plony roślin. Około 60 gatunków roślin uprawianych w naszym kraju pozytywnie reaguje na odwiedzanie przez owady zapylające. Są to przede wszystkim gatunki takie jak gryka, słonecznik, lucerna, esparceta, truskawki, maliny, porzeczki, agrest a także wiele roślin sadowniczych i warzywnych oraz ozdobnych.

Obecność zapylaczy pozytywnie wpływa na plon również w przypadku roślin w pewnym stopniu samopylnych, takich jak rzepak, rzepik, proso, gorczyca, mak, len, łubin żółty, wyka ozima, groch siewny, peluszka, seradela czy soja.

Współpraca rolników i pszczelarzy
Z badania przeprowadzonego przez Kleffmann Group na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin (PSOR), wiemy, że 74% pszczelarzy współpracuje z rolnikami i większość z nich ocenia tę współpracę pozytywnie. Jednak wśród pszczelarzy niewspółpracujących z rolnikami, jedynie 23% deklaruje chęć podjęcia współpracy, a 54% nie zamierza podejmować takiej współpracy. Widać wyraźnie, że dalsze zbliżenie ze sobą środowiska pszczelarzy i rolników wymaga podjęcia dodatkowych działań. 

O tym, że taka współpraca nie jest trudna i przynosi obopólne korzyści przekonuje poniższy film, przedstawiający przykład dobrej współpracy pszczelarza i sadownika – pana Tomasza i pana Emila:

Do popularyzacji współpracy przyczynia się między innymi akcja PSOR „Pomagamy pszczołom bez lipy” oraz coroczny konkurs Pszczelarz Roku, organizowany przez Fundację Akademia Pszczelarstwa i Zrównoważonego Rozwoju. Utworzona w 2020 roku w ramach partnerstwa z PSOR nowa kategoria konkursu – „pszczelarz współpracujący z rolnikiem” – to dodatkowa zachęta nie tylko dla pszczelarzy, ale i rolników.


1. Źródło informacji „35% masy żywności na świecie powstaje przy udziale zapylaczy” – Raport „Rapid Assessment of Pollinators’ Status a Contribution to the International Initiative for the Conservation and Sustainable Use of Pollinators”; FAO, Rome 2008


Autorką tekstu jest dr Joanna Gałązka, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin. Materiał powstał we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin w ramach Inicjatywy bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin.