Wizyta dyplomatów w Farm Frites Poland

W czerwcu 2022 roku Carolien Spaans, Radca Rolny w Ambasadzie Królestwa Niderlandów oraz Peter Friedemann Kraft, Attaché ds. rolnictwa Ambasady Niemiec odwiedzili fabrykę Farm Frites Poland. Tematem spotkania było rolnictwo zrównoważone.

Fabryka Farm Frites Poland w Lęborku oraz przetwarzane w niej ziemniaki pochodzące ze zrównoważonego gospodarstwo Farm Frites Poland Dwa koło Słupska to jeden z najlepszych przykładów wdrożenia praktyk rolnictwa zrównoważonego w całym procesie produkcji. Zwiedzanie fabryki oraz gospodarstw rolnych stanowiło możliwość zobaczenia z bliska, jak w praktyce wygląda rolnictwo zrównoważone. Spotkanie było też okazją do rozmów o Wspólnej Polityce Rolnej oraz wyzwaniach, przed którymi stoją europejscy producenci ziemniaków i przetwórcy.

Wizyta attaché ds. rolnictwa ambasad Królestwa Niderlandów i Niemiec w Polsce to doskonała okazja do pokazania firm Farm Frites Poland oraz Farm Frites Poland Dwa, w których zrównoważona produkcja rolna oraz zrównoważona produkcja wyrobów ziemniaczanych odgrywają kluczową rolę.

– mówił podczas spotkania Adam Klasa, prezes zarządu Farm Frites Poland S.A.

Farm Frites Poland od prawie 30 lat zajmuje się przetwórstwem ziemniaków na frytki, placki i płatki ziemniaczane. Jej głównym klientem jest McDonald’s, dla którego produkuje frytki dla prawie 1000 restauracji w 11 europejskich krajach. Farm Frites Poland jest także założycielem i członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

Królestwo Niderlandów, dąży przede wszystkim do bardziej zrównoważonego rolnictwa. Dlatego dla naszego kraju bardzo ważne jest wdrażanie ekoschematów. Staramy się skupić na różnych obszarach – na przykład na jakości wody, glebie, klimacie, różnorodności biologicznej i krajobrazie. Bardzo ważne jest również, aby realizować je wspólnie w regionie. Odbywa się więc wiele spotkań pomiędzy władzami regionalnymi, rolnikami i różnymi interesariuszami w poszczególnych regionach, aby nie tylko wdrażać politykę odgórnie, ale także rozmawiać z rolnikami, którzy wiedzą, jakie działania można podjąć.

– podkreślała Carolien Spaans, Radca Rolny w Ambasadzie Królestwa Niderlandów

W 2020 roku już 16% żywności kupowanej przez konsumentów w Królestwie Niderlandów pochodziło ze źródeł zrównoważonych. W ostatnich latach nastąpił także wzrost zainteresowania rolników i producentów certyfikacją – głównie w przypadku produkcji zwierzęcej i produktów pochodzenia zwierzęcego, takich jak jaja.

W Niemczech wiodącą zasadą wdrażania zrównoważonego rolnictwa jest rolnictwo ekologiczne. Skupiamy się na nim i chcemy to robić na poziomie krajowym, ale w pełni popieramy też inicjatywę podjętą przez Unię Europejską. Jesteśmy zaangażowani w nową strategię „od pola do stołu” oraz Wspólna Politykę Rolną.

– mówił Peter Friedemann Kraft, Attaché ds. rolnictwa Ambasady Niemiec

Obecnie łączna powierzchnia upraw ekologicznych w Niemczech wynosi 1,7 miliona hektarów, co stanowi około 10% ogólnej powierzchni rolnej, a jej udział wzrósł w ciągu ostatnich 5 lat o prawie 60%. W tej chwili uprawami ekologicznymi zajmuje się w Niemczech około 35 tys. gospodarstw.

Rolnictwo zrównoważone to wszelkie działania ograniczające wpływ rolnictwa na środowisko, umożliwiające bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska wykorzystanie zasobów, np. gleby, ziemi, wody, maszyn, środków ochrony roślin, nasion, nawozów czy energii, przy zachowaniu opłacalności produkcji rolniczej i jej akceptacji społecznej.