Warzymy Lepszy Świat

O tym, w jaki sposób wygląda ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w działalności firm spożywczych oraz o wdrażaniu zrównoważonych praktyk rolniczych u dostawców płodów rolnych rozmawiamy z Oliwią Tran, Kierowniczką ds. sustainability w Grupie Żywiec.

Jakie jest Wasze podejście do ograniczania poziomu emisji gazów cieplarnianych?
Naszym nadrzędnym celem jest dekarbonizacja, a konkretnie osiągniecie zerowych emisji netto własnych operacji do 2030 roku oraz całego łańcucha wartości do 2040 roku. Oczywiście w pierwszej kolejności koncentrujemy się na własnych operacjach, bo to na nie mamy bezpośredni wpływ. Już dzisiaj 100% wykorzystywanej przez nas energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych i usilnie pracujemy nad planem dekarbonizacji energii cieplnej.

A co z emisjami Scope 3? W jaki sposób podchodzicie do ograniczania emisji w całym łańcuchu odpowiedzialności za żywność?
W Grupie Żywiec posługujemy się definicjami Greenhouse Gas Protocol. Scope 1 lub po polsku „Zakres 1” to emisje, które generujemy w wyniku spalania paliw i konsumpcji energii w ramach własnych operacji, np. produkując energię termalną na własne potrzeby. Scope 2 to emisje wynikające z produkcji energii zakupionej z zewnątrz od naszych dostawców. Natomiast Scope 3 to wszelkie pozostałe emisje. GHG Protocol definiuje szereg kategorii, ale każde przedsiębiorstwo musi wybrać z listy te, które są najistotniejsze z perspektywy własnej działalności. W naszych kalkulacjach uwzględniamy 8 kategorii (np. kategorię 1: Zakupione surowce i usługi). Prościej mówiąc Zakres 3 obejmuje emisje powstałe w wyniku działalności naokoło naszej własnej, np. podczas produkcji opakowań czy surowców naturalnych, które wykorzystujemy do warzenia piwa.

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU.

Emisje w zakresie Scope 1 monitorujemy na bieżąco, a nasz pełny ślad węglowy mierzymy raz do roku. Naszym rokiem bazowym jest 2018 i w stosunku do niego udało nam się obniżyć emisje we wszystkich zakresach o 22%, a w produkcji o 38%. Dodatkowo obniżyliśmy nasz wskaźnik intensywności emisyjnej o 36%. Ten wskaźnik o wiele lepiej obrazuje efekt naszych działań, ponieważ przelicza emisje całkowite przez liczbę wyprodukowanych przez nas hektolitrów piwa. Najwięcej emisji w ramach naszego Scope 3 pochodzi z zakupionych surowców i usług.

Jaką rolę w waszej strategii pozyskiwania surowców odgrywa rolnictwo zrównoważone?
Jakość piwa w dużej mierze jest uzależniona od surowców wykorzystywanych w procesie jego warzenia. Zmiany klimatyczne oraz związane z tym problemy z dostępnością niektórych surowców to jedne z największych wyzwań, z którymi mierzą sie dziś nasi dostawcy. Wierzymy, że odpowiedzią na te wyzwania jest transformacja rolnictwa w kierunku zrównoważonych upraw rolnych. Dlatego wraz z Polskim Stowarzyszeniem Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, którego jesteśmy założycielem i członkiem od 2014 roku, propagujemy zrównoważone praktyki rolnicze. Zdecydowana większość kupowanych przez Grupę Żywiec surowców, takich jak chmiel i zboża browarnicze, pochodzi z krajowych upraw.

Oszacowanie emisji gazów cieplarnianych z upraw surowców jest dosyć trudne, bazujemy tu na różnych uśrednionych wskaźnikach opracowywanych przez międzynarodowe instytucje. W przypadku rolnictwa zrównoważonego indeksy emisyjności są niższe niż przy tradycyjnym rolnictwie ekspansywnym. W związku z tym wdrażanie praktyk zrównoważonego rolnictwa u naszych partnerów jest bardzo istotne z perspektywy ograniczania emisji w naszym łańcuchu wartości. W 2022 roku 36% zakupionych przez nas surowców pochodziło z certyfikowanych upraw zrównoważonych, co oznacza wzrost rok do roku o 9 p.p. Naszym celem jest osiągnięcie poziomu 100% do 2030 roku.

Dbamy także o to, aby używane przez nas surowce do warzenia piwa spełniały najwyższe standardy jakości, a naszą politykę w tym obszarze opisuje dokument „Standardy zapewnienia jakości”. Dostawcy strategicznych surowców – słodu oraz chmielu poddawani są regularnym audytom. W 2022 roku przeprowadziliśmy 6 takich audytów, a 66 dostawców Grupy Żywiec zostało poddanych ocenie Vendor Rating.

Grupa Żywiec posiada kilka browarów zlokalizowanych w całej Polsce, a Wasze piwo jest dostarczane do punktów sprzedaży za pośrednictwem rozbudowanej sieci logistycznej. W jaki sposób ograniczacie emisje w łańcuchu logistycznym?
Prowadzimy wiele inicjatyw w tym zakresie. Przede wszystkim staramy się redukować liczbę przejechanych kilometrów poprzez optymalizację tras, zapobieganie tzw. przejazdom na pusto oraz zwiększaniem liczby transportowanych palet. Wdrażamy także bardziej nietypowe sposoby, by minimalizować nasz wpływ środowiskowy. Jednym z nich jest wynajem palet wielokrotnego użytku. Współdzielenie jest bardzo korzystne, ponieważ oznacza mniej palet w obiegu, mniej palet, które giną, mniej drewna lub plastiku potrzebnego na ich wykonanie oraz mniej paliwa potrzebnego dla ich przewiezienia. Cały proces uzupełnia utylizacja zużytych nośników w modelu zero waste. Duża ilość podmiotów biorących udział w łańcuchu dostaw powoduje, że możliwe jest wprowadzanie daleko idących optymalizacji, co daje korzyści poszczególnym partnerom ze względu na niższe koszty oraz środowisku ze względu na lepsze wykorzystanie zasobów. Ponadto wspólnie z naszymi partnerami testujemy takie rozwiązania jak ciężarówki na LNG, stosujemy też lekkie naczepy. W wewnętrznych procesach logistycznych stosujemy w większości elektryczne wózki widłowe, co również pomaga ograniczyć nasz ślad węglowy. W punktach sprzedaży skupiamy się na energooszczędnych lodówkach, dzięki którym redukujemy konsumpcję elektryczności.

A jaka jest rola konsumentów w ograniczaniu emisji?
Każdy z nas generuje emisje gazów cieplarnianych poprzez wybory jakich dokonujemy w naszym codziennym życiu, dlatego rola konsumentów w tym całym łańcuchu jest bardzo istotna. Oczywiście biznes również ponosi odpowiedzialność za swój wpływ na środowisko naturalne, jest to bezsporne, ale jedynie działając razem jesteśmy w stanie dokonać prawdziwych zmian. Przykładem takiego systemu jest obieg butelki zwrotnej, w której konsument stanowi kluczowe ogniwo obiegu zamkniętego. Tylko gdy konsument zdecyduje się zwrócić taką butelkę do sklepu mamy szansę przywrócić ją do odbiegu, tym samym obniżając emisje, ponieważ opakowania zwrotne generują od kilku do kilkunastu razy mniej ekwiwalentu dwutlenku węgla. Regularnie prowadzimy kampanie edukacyjne skierowane do konsumentów, zachęcające do oddawania butelek zwrotnych. Drugą istotną kwestią jest właściwa segregacja odpadów na frakcje, aby umożliwić przetwarzanie odpadów przez firmy recyklingowe. Mamy dziś wciąż długą drogę do przebycia i wiele do nauczenia się w tej kwestii.

JEZIORO ŻYWIECKIE.

W jaki sposób jako firma sami realizujecie założenia zrównoważonego rozwoju?
Staramy się być aktywni w różnych obszarach naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Od 2 lat prowadzimy wraz z firmą Żywiec Zdrój Koalicję Dbamy o Wodę, której celem jest wspieranie małej retencji w regionie Żywiecczyzny. Angażujemy się w akcje sprzątania rzek, pomoc potrzebującym w ramach wolontariatu pracowniczego oraz promowanie odpowiedzialnej konsumpcji piwa. Wewnętrznie wciąż dążymy do zwiększenia efektywności poprzez redukowanie zużycia energii i wody. Nasz wynik na dziś to 2,63 hl/hl piwa, jest to jeden z najlepszych wskaźników zużycia wody w całej Grupie HEINEKEN.

PRACOWNICY BROWARU W ELBLĄGU SPRZĄTAJĄ OKOLICE RZEKI W MIEŚCIE.

Nasi pracownicy także bardzo chętnie włączają się w prowadzone przez nas akcje. W 2022 roku ponad 100 naszych pracowników wzięło udział w Operacji Czysta Rzeka, w ramach której zebraliśmy 6,5 ton odpadów, które zaśmiecały akweny wodne w okolicach miejscowości, w których zlokalizowane są nasze browary. Pracownicy wspólnie remontowali też dom dla uchodźców z Ukrainy wraz z Fundacją Habitat for Humanity, czy brali udział w zbiórce obuwia dla osób w kryzysie bezdomności organizowanej przez WoshWosh. Wiem także, że wielu naszych pracowników stara się ograniczać własny wpływ na środowisko wdrażając dobre praktyki w swoim codziennym życiu.

Dziękujemy za rozmowę!