Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”
by:
Jesteś tu już s
w tym czasie
Wymywanych jest do mórz i oceanów ton ziemi ornej.