Warszawa, 2 września 2020 r. – Nowym Dyrektorem Biura Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” została...
Od 6 lat promuje zrównoważone praktyki rolnicze i tworzy profesjonalne narzędzia edukacyjne dla gospodarstw –...
Czas na rolnictwo zrównoważone Warszawa, 24 czerwca 2020 r. – Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”...
W tym niełatwym biznesie, jakim jest rolnictwo, trudno czasem mówić o dalekosiężnych planach, jeśli się...
Rolnictwo zrównoważone często jest postrzegane na równi z rolnictwem ekologicznym. A to duży błąd, świadczący...