Sustainable Economy Summit o zrównoważeniu w rolnictwie

Już 7 października w The Westin Warsaw liderzy biznesu będą rozmawiać o znaczeniu upowszechnienia modelu rolnictwa zrównoważonego, zielonym finansowaniu, roli przedsiębiorstw w ochronie klimatu oraz gospodarce obiegu zamkniętego.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli kadry zarządzającej polskich i zagranicznych firm realizujących politykę odpowiedzialności społecznej oraz aktywnie wspierających działania ekologiczne i zrównoważony rozwój. Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” jest patronem wydarzenia.

Podczas konferencji poruszane będą tematy związane ze zmianami klimatycznymi i ich wpływem na rolnictwo. W trakcie dedykowanego panelu dyskusyjnego uczestnicy będą rozmawiać o długookresowym wpływie globalnego ocieplenia na produkcję rolną. Postarają się także odpowiedzieć na pytanie czy polskie rolnictwo może skorzystać na zmianach klimatu. Ważnym elementem o którym dyskutować będą managerowie będzie również Zielony Ład – stanowiący nowe wyzwanie dla rolnictwa ze względu na konieczność zachowania efektywnej i opłacalnej produkcji rolniczej przy jednoczesnym poszanowaniu natury. Nie zabraknie tematów związanych z trendami konsumenckimi i produkcją żywności, w tym znaczenia i roli produkcji zrównoważonej i ekologicznej.

Zwieńczeniem konferencji będzie ceremonia rozdania nagród Diamenty Sustainable Economy, do której nominowanych zostali także członkowie naszego stowarzyszenia. Patronat na wydarzeniem objęło m.in. Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pełny program wydarzenia dostępny jest na tej stronie.

Executive Club jest organizacją biznesową zrzeszającą przedstawicieli top managementu, reprezentujących najważniejsze polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa. Począwszy od roku 2005, w Klubie skupieni są liderzy biznesu o ugruntowanej pozycji, którzy swoimi działaniami wyznaczają kierunki rozwoju polskiej gospodarki.