1
Close

Zbilansowany plan nawożenia, oparty o analizę składników pokarmowych w glebie, dzięki któremu unika się szkodliwej dla środowiska, nadmiernej podaży mikro i makroelementów.

3
Close

Racjonalne stosowanie środków ochrony roślin, prowadzące do ochrony wód, gleb i powietrza przed skażeniem.

5
Close

Racjonalny plan nawadniania, oparty o szczegółową prognozę pogody oraz pomiary wilgotności gleby, prowadzący do odpowiedzialnej i przemyślanej gospodarki zasobami wodnymi.

6
Close

Zarządzanie odpadami komunalnymi oraz niebezpiecznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8
Close

Ograniczenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, będących efektem ubocznym chowu bydła oraz wykonywanych prac polowych i magazynowaniem płodów rolnych.

7
Close

Agrotechnika przyjazna lokalnej bioróżnorodności, związana z utrzymaniem i tworzeniem naturalnych siedlisk flory oraz fauny, cennych dla zachowania równowagi całego ekosystemu.

4
Close

Łączenie prac polowych w celu redukcji zużycia paliwa, dzięki czemu zmniejsza się koszt uprawy i emisja spalin do środowiska.

2
Close

Agrotechnika przyjazna glebie, służąca utrzymaniu jej odpowiednich cech fizycznych, biologicznych oraz chemicznych, dzięki którym jest ona bardziej odporna na niekorzystne dla środowiska, zjawisko erozji wodnej i wietrznej.

Opracowanie własne Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP.

 

Wpływ rolnictwa zrównoważonego na środowisko

Obowiązkiem każdego rolnika jest stosowanie takich zabiegów, które mają wpływać pozytywnie, a nie negatywnie na środowisko naturalne. Niektórzy mogą to robić nawet w nieświadomy sposób, nie wiedząc, czym tak naprawdę jest rolnictwo zrównoważone. Podstawowym, bardzo dobrym wpływem na środowisko jest wypas lub koszenie zielonych użytków. Popularnymi praktykami jest także stosowanie minimum 3 grup upraw oraz nawożenie ich obornikiem, pochodzącym z własnego gospodarstwa. Zwierzętom rolnik powinien podawać leki zgodnie z zaleceniami weterynarza. Choć rolnicy nie mają tej świadomości, od wielu lat stosują się do zasad zrównoważonego rolnictwa, co jest jak najbardziej dobrym zjawiskiem.

Ochrona tego, co daje zysk

Środowisko naturalne jest bardzo cenne dla rolnika i powinien o nie dbać, ponieważ to właśnie dzięki żyznej glebie, jak i dostępowi do czystej wody może cieszyć się z bujnych upraw przynoszących zyski. Dbanie o strukturę gleby, położenie pól, jak i meliorację jest podstawowym zadaniem każdego rolnika. Rolnik powinien inwestować w urządzenia telemetryczne, które pozwolą na racjonalne wykorzystywanie substancji poprawiających wzrost upraw na jeden hektar. Dzięki temu środki będą stosowane jedynie tam, gdzie faktycznie są potrzebne. Rolnik dbając o środowisko naturalne, może liczyć na właściwy rozwój swojej działalności.

Zahamowanie procesu zubożenia gleb w Polsce

Od kilku lat obserwowane jest niepokojące zjawisko, jakim jest zubożenie gleb na wielu terenach. Obecna sytuacja wymaga natychmiastowej interwencji. Stosowanie innowacyjnych rozwiązań, a jednocześnie ograniczenie stosowania środków chemicznych do uprawy pomoże poprawić te sytuację. Jeżeli w glebach będzie zbyt duża ilość substancji organicznych, dojdzie do ich zakwaszenia, a tym samym uprawy nie będą mogły być udane. Poprawa właściwości gleby, jak i stosowanie odpowiedniej jakości nawozów jest kluczowym zadaniem dla każdego rolnika, który chce utrzymywać się z prowadzonej działalności gospodarczej.