1
Close

Gleba:

Zmniejszenie erozji gleb

2
Close

Gleba:

Zmniejszenie zasolenia i zakwaszenia gleb

3
Close

Gleba:

Ograniczenie skażenia środkami chemicznymi i metalami ciężkimi

4
Close

Gleba:

Wzrost zawartości próchnicy w glebie

5
Close

Woda:

Zapobieganie eutrofizacji wód

6
Close

Woda:

Utrzymanie retencji wód w gruncie

7
Close

Woda:

Zapobieganie przenikaniu do wód gruntowych nadmiernych ilości szkodliwych substancji

8
Close

Atmosfera:

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych

9
Close

Atmosfera:

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla

10
Close

Atmosfera:

Zmniejszenie uciążliwości produkcji przez zmniejszenie emisji odorów i pyłów

11
Close

Bioróżnorodność:

Utrzymanie struktury i żyzności gleby

12
Close

Bioróżnorodność:

Zwiększenie zapylania i plonu upraw

13
Close

Bioróżnorodność:

Zapobieganie wyjałowienia gleby

14
Close

Bioróżnorodność:

Biologiczna kontrola szkodników

15
Close

Bioróżnorodność:

Optymalizacja obiegu składników pokarmowych