1
Close

Gleba:

Zmniejszenie erozji gleb

2
Close

Gleba:

Zmniejszenie zasolenia i zakwaszenia gleb

3
Close

Gleba:

Ograniczenie skażenia środkami chemicznymi i metalami ciężkimi

4
Close

Gleba:

Wzrost zawartości próchnicy w glebie

5
Close

Woda:

Zapobieganie eutrofizacji wód

6
Close

Woda:

Utrzymanie retencji wód w gruncie

7
Close

Woda:

Zapobieganie przenikaniu do wód gruntowych nadmiernych ilości szkodliwych substancji

8
Close

Atmosfera:

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych

9
Close

Atmosfera:

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla

10
Close

Atmosfera:

Zmniejszenie uciążliwości produkcji przez zmniejszenie emisji odorów i pyłów

11
Close

Bioróżnorodność:

Utrzymanie struktury i żyzności gleby

12
Close

Bioróżnorodność:

Zwiększenie zapylania i plonu upraw

13
Close

Bioróżnorodność:

Zapobieganie wyjałowienia gleby

14
Close

Bioróżnorodność:

Biologiczna kontrola szkodników

15
Close

Bioróżnorodność:

Optymalizacja obiegu składników pokarmowych

 

 

Wpływ rolnictwa zrównoważonego na środowisko

Obowiązkiem każdego rolnika jest stosowanie takich zabiegów, które mają wpływać pozytywnie, a nie negatywnie na środowisko naturalne. Niektórzy mogą to robić nawet w nieświadomy sposób, nie wiedząc, czym tak naprawdę jest rolnictwo zrównoważone. Podstawowym, bardzo dobrym wpływem na środowisko jest wypas lub koszenie zielonych użytków. Popularnymi praktykami jest także stosowanie minimum 3 grup upraw oraz nawożenie ich obornikiem, pochodzącym z własnego gospodarstwa. Zwierzętom rolnik powinien podawać leki zgodnie z zaleceniami weterynarza. Choć rolnicy nie mają tej świadomości, od wielu lat stosują się do zasad zrównoważonego rolnictwa, co jest jak najbardziej dobrym zjawiskiem.

Ochrona tego, co daje zysk

Środowisko naturalne jest bardzo cenne dla rolnika i powinien o nie dbać, ponieważ to właśnie dzięki żyznej glebie, jak i dostępowi do czystej wody może cieszyć się z bujnych upraw przynoszących zyski. Dbanie o strukturę gleby, położenie pól, jak i meliorację jest podstawowym zadaniem każdego rolnika. Rolnik powinien inwestować w urządzenia telemetryczne, które pozwolą na racjonalne wykorzystywanie substancji poprawiających wzrost upraw na jeden hektar. Dzięki temu środki będą stosowane jedynie tam, gdzie faktycznie są potrzebne. Rolnik dbając o środowisko naturalne, może liczyć na właściwy rozwój swojej działalności.

Zahamowanie procesu zubożenia gleb w Polsce

Od kilku lat obserwowane jest niepokojące zjawisko, jakim jest zubożenie gleb na wielu terenach. Obecna sytuacja wymaga natychmiastowej interwencji. Stosowanie innowacyjnych rozwiązań, a jednocześnie ograniczenie stosowania środków chemicznych do uprawy pomoże poprawić te sytuację. Jeżeli w glebach będzie zbyt duża ilość substancji organicznych, dojdzie do ich zakwaszenia, a tym samym uprawy nie będą mogły być udane. Poprawa właściwości gleby, jak i stosowanie odpowiedniej jakości nawozów jest kluczowym zadaniem dla każdego rolnika, który chce utrzymywać się z prowadzonej działalności gospodarczej.