1
Close

Produkcja wysokiej jakości i bezpiecznej żywności.
Niezbędne jest znajomość i przestrzeganie zasad dobrych praktyk rolniczych.

2
Close

Zarządzanie zasobami naturalnymi wykorzystywanymi w procesie produkcji tj. wodą, glebą, bioróżnorodnością, krajobrazem. Ważnym jest minimalizowanie wpływu produkcji rolnej na środowisko

3
Close

Uczestniczenie w życiu lokalnej społeczności, co służy budowaniu zaufania i wspólnemu rozwiązywaniu problemów.

 

Społeczeństwo – Właściwe zarządzanie zasobami naturalnymi i dbanie o bioróżnorodność dostarczanych klientom produktów

Idea rolnictwa zrównoważonego jest szansą na to, aby klienci korzystający z produktów rolnych mogli mieć dostęp do najlepszej jakości upraw, a jednocześnie bardzo zróżnicowanej. Rolnik, powinien w procesie produkcji dbać o racjonalne wykorzystanie wszystkich zasobów naturalnych, które przyczyniają się do sukcesu w jego działalności. Chodzi tu przede wszystkim o gleby, wodę, a także wdrożenie zasad bioróżnorodności, niezbędnej do prowadzenia ekologicznej i zgodnej ze środowiskiem naturalnym uprawy. Krajobraz, w którym rozwija się wiele gatunków roślin jest przepiękny, a gleby nie niszczą się aż tak szybko, ponieważ rośnie na nich zróżnicowana roślinność. Zadaniem każdego rolnika jest także takie prowadzenie działalności, aby produkcja rolna miała jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne.

Aktywne działanie w lokalnej społeczności każdego rolnika

Rolnik, który chce dotrzeć ze swoimi produktami do szerokiego grona odbiorców, musi przede wszystkim promować je wśród lokalnej społeczności. Jest to podstawowy rynek, na którym może sprzedawać uprawy. Jeżeli jego działalność będzie wzbudzała zaufanie, nie będzie miał problemów ze zdobywaniem kontrahentów także spoza tej społeczności. Aby osiągnięcie takiego efektu było możliwe, dobrym pomysłem jest organizacja targów oraz spotkań, na których rolnik będzie miał okazję opowiedzieć o stosowanych zasadach, przedstawić metody produkcji, jak i będzie w stanie zaprezentować swoje uprawy od najlepszej strony. Dobrym sposobem jest także zorganizowanie poczęstunku, który pokaże, jak dobre uprawy pochodzą od tego rolnika.

Klienci oczekują wysokiej jakości, ekologicznej żywności uprawianej w zgodzie ze środowiskiem naturalnym

Coraz więcej osób poszukuje obecnie upraw pochodzących z ekologicznej działalności. Dlaczego? Ponieważ upatrują w tym szansy na zdrowe odżywienie, jak i dostarczanie w diecie jak największej ilości witamin, bez szkodliwych substancji chemicznych. Zadaniem rolnika prowadzącego zrównoważoną działalność rolniczą jest spełnienie tych oczekiwań, jak i stosowanie dobrych praktyk rolniczych.