1
Close

Produkcja wysokiej jakości i bezpiecznej żywności.
Niezbędne jest znajomość i przestrzeganie zasad dobrych praktyk rolniczych.

2
Close

Zarządzanie zasobami naturalnymi wykorzystywanymi w procesie produkcji tj. wodą, glebą, bioróżnorodnością, krajobrazem. Ważnym jest minimalizowanie wpływu produkcji rolnej na środowisko

3
Close

Uczestniczenie w życiu lokalnej społeczności, co służy budowaniu zaufania i wspólnemu rozwiązywaniu problemów.