Rynek zrównoważonej żywności będzie się dynamicznie rozwijał

W trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego portalspozywczy.pl zaprosił naszych ekspertów do rozmowy o rynku zrównoważonej żywności. Główny wniosek z rozmowy to szansa dla żywności pochodzącej z upraw zrównoważonych na zagospodarowanie dużej części rynku pomiędzy żywnością masową i ekologiczną.

Na pytania Anny Wrony z Portalu Spożywczego odpowiadali Małgorzata Bojańczyk, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP oraz Krzysztof Ślęczka, CG&S Clients Cluster Lead w Accenture.

Żywność zrównoważona ma szanse osiągnąć istotną pozycję na rynku, ze względu na oczekiwania konsumentów, którzy już dzisiaj deklarują, że są zainteresowani aby takie produkty pojawiły się w polskich sklepach. Jednak aby udział produkcji rolniczej prowadzonej zgodnie ze standardami i wytycznymi dotyczącymi zrównoważenia mógł wzrosnąć potrzebne jest przede wszystkim jasne i nie budzące wątpliwości oznakowanie takich produktów.

Regulacyjne i biznesowe wymagania są już w dużej części spełnione –  Europejski Zielony Ład, strategia „od pola do stołu” i strategia bioróżnorodności istotnie wspierają rynek rolnictwa zrównoważonego. Coraz więcej firm włącza się w tworzenie dogodnych warunków współpracy dla rolników, np. poprzez podpisywanie odpowiednich umów kontraktowych z dostawcami. Rośnie także znaczenie optymalizacji całych łańcuchów dostaw, tak aby były one możliwie krótkie i opierały się na lokalnych producentach i przetwórcach.

Więcej informacji na temat rynku żywności zrównoważonej można znaleźć w naszym raporcie „Zrównoważona żywność w Polsce”. Zapis całej rozmowy jest dostępny na stronie Portalu Spożywczego.