Ruszyła 6. edycja konkursu Agroabsolwent

Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności jest partnerem konkursu na najlepsze prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie poświęcone tematyce rozwoju agrobiznesu. Jego organizatorem BNP Paribas.

Bank od pierwszej edycji konkursu konsekwentnie dedykuje jego tematykę wyzwaniom przyszłości rolnictwa i produkcji żywności. Budowa zrównoważonych systemów żywnościowych zależy od innowacyjnych rozwiązań wdrażanych dzięki rozwijającym się naukom rolniczym, a konkurs Agroabsolwent jest jednym z projektów wspierających ten cel. Jak podkreśla Maciej Piskorski, Dyrektor Departamentu Produktów Agro w Banku BNP Paribas:

Jako lider finansowania sektora rolno-spożywczego wspieramy zrównoważony rozwój rolnictwa, który rozumiemy jako bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska wykorzystanie zasobów przy jednoczesnym zachowaniu opłacalności produkcji rolnej i jej akceptacji społecznej. Ważne jest dla nas znajdowanie i promowanie nowoczesnych, popartych nauką rozwiązań, które wspierają polskie rolnictwo i przetwórstwo na drodze do tak pojętego zrównoważonego rozwoju.

Tegoroczna edycja konkursu została poświęcona rozwojowi agrobiznesu, a w szczególności:

  • postępowi i innowacyjności
  • działaniom przynosząc wartość dodaną dla społeczeństwa wiejskiego
  • zdrowiu
  • środowisku naturalnemu
  • gospodarstwom rolnym
  • obszarom wiejskim
  • przemysłowi rolno-spożywczemu
  • zrównoważeniu produkcji żywności.

Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności od lat wspiera tę inicjatywę. Jest to dla nas bardzo ważny konkurs, gdyż jednym z naszych celów jest upowszechnianie wiedzy. Stąd nasza chęć do promowania młodych ludzi, których prace dotyczą innowacyjnych rozwiązań związanych z zieloną transformacją i zrównoważoną produkcją rolno-spożywczą.

– mówi Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności.

Udział w konkursie mogą wziąć studenci, którzy obronili prace magisterskie, inżynierskie lub bądź licencjackie w 2023 lub w 2024 r. Poza Stowarzyszeniem partnerami tegorocznej edycji konkursu są nasi członkowie: Farm Frites Poland S.A., PROCAM Polska Sp. z o.o., Timac Agro Polska Sp. z o.o., BAYER Sp. z o.o., OSI Food Solutions Poland Sp. z o.o. Partnerami medialnymi są AgroNews, Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu „APRA” sp. z o.o., Polskie Wydawnictwo Rolnicze oraz portal dlastudenta.pl.

Dodatkowe informacje o konkursie, regulamin i dokumenty zgłoszeniowe można znaleźć na tej stronie.