Regulacje opakowaniowe w mleczarstwie

1 czerwca 2023 roku odbyło się trzecie stacjonarne spotkanie Komitetu Sterującego – Zrównoważona produkcja i przetwórstwo mleka. Głównym tematem spotkania były regulacje opakowaniowe w tym projekt rozporządzania w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR) i ich wpływ na spółdzielnie i firmy mleczarskie, w tym koszty produkcji.

Komitet Sterujący powstał dzięki porozumieniu o współpracy w zakresie podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju i promocji rolnictwa zrównoważonego Polskiej Izby Mleka, Związku Polskich Przetwórców Mleka oraz Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności.

W spotkaniu Komitetu udział wzięli zaproszeni goście:

  • Anna Miazga, Sustainable Products Lead, Accenture
  • Krzysztof Ślęczka, Managing Director, Accenture
  • Krzysztof Baczyński, Prezes Zarządu, Związek Pracodawców Producentów Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK.

Tematem prezentacji Accenture była ekonomia cyrkularna – „Dlaczego cyrkularność jest dzisiaj na ustach biznesu i co zrobić by przekuć to wyzwanie w szansę? Krótki wstęp do ekonomii cyrkularnej”. Circular economy jest modelem gospodarki, w którym wartość produktów i materiałów jest podtrzymywana w obiegu gospodarczym tak długo, jak to tylko możliwe. Zużycie surowców i produkcja odpadów są optymalizowane, a gdy produkt osiąga koniec swojego cyklu życia, jest wykorzystywany ponownie, dla dalszego kreowania wartości. Jak podkreślała Anna Miazga:

Coś, co dla jednych będzie odpadem, dla innych może być wartościowe. Wszystko co stworzyła natura znajduje się w obiegu zamkniętym. To człowiek stworzył proces liniowy nie biorąc pod uwagę, co stanie się po wykorzystaniu produktu końcowego.

Krzysztof Baczyński omówił podczas spotkania projekt rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR) – COM (2022) 677 final. Rozporządzenie najprawdopodobniej zostanie przyjęte pod koniec bieżącego roku. Nakłada ono wiele nowych wymagań, na które branża mleczarska nie jest przygotowana. Wdrożenie nowych rozwiązań oznaczać będzie znaczący wzrost kosztów produkcji dla mleczarstwa.

W ciągu ostatnich 65 lat produkcja plastiku wzrosła z 2 mln ton do 348 mln ton rocznie. Czas rozkładu plastiku w przypadku toreb foliowych wynosi od 10 do 20 lat. W przypadku butelek PET – nawet 450 lat.