Razem dla rozwoju rolnictwa zrównoważonego w Polsce!

Od 6 lat promuje zrównoważone praktyki rolnicze i tworzy profesjonalne narzędzia edukacyjne dla gospodarstw – Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” to jedyna taka inicjatywa na rzecz rozwoju rolnictwa zrównoważonego w Polsce!

Wspólne cele

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” powstało w 2014 roku z inicjatywy firm oraz osób zainteresowanych rozwojem rolnictwa zrównoważonego w Polsce. To przedstawiciele branż związanych z dostawami żywności, którzy dali początek oddolnej koncepcji promowania tej idei wśród polskich rolników oraz szerzenia wiedzy w tym zakresie. Do współdziałania skłoniła ich przede wszystkim świadomość swojej odpowiedzialności za dobrą jakość polskiej żywności oraz chęć wzmocnienia potencjału polskiego rolnictwa.

Rolnictwo zrównoważone to wszelkie działania ograniczające wpływ rolnictwa na środowisko, umożliwiające bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska wykorzystanie zasobów, np. gleby, ziemi, wody, maszyn, środków ochrony roślin, nasion, nawozów czy energii, przy zachowaniu opłacalności produkcji rolnej i akceptacji społecznej. Upowszechnienie tego modelu rolnictwa wśród polskich rolników stanowi cel Stowarzyszenia „ASAP”.

W ciągu kilku lat grono członków Stowarzyszenia powiększało się o przedstawicieli kolejnych branż łańcucha żywnościowego. Obecnie „ASAP” tworzą producenci materiału siewnego, sadzeniaków ziemniaka, słodu jęczmiennego, nawozów i środków ochrony roślin, przetwórcy owoców i warzyw, a także reprezentanci branży finansowej, transportowej, mięsnej, chmielarskiej oraz firmy certyfikujące i jednostki doradztwa rolniczego.

Szczególną rolę w tym Stowarzyszeniu spełniają jego gospodarstwa pilotażowe i organizacje rolnicze, które dzielą się z innymi producentami rolnymi wiedzą w zakresie rolnictwa zrównoważonego. Każdy z tych przedstawicieli ma swój indywidualny wkład w promowanie tej idei wśród rolników oraz tworzenie edukacyjnych narzędzi Stowarzyszenia.

Wspólne działania

Stowarzyszenie poprzez swoją misję wspierania zrównoważonego rozwoju polskich gospodarstw rolnych, włącza się w realizację założeń Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, która coraz większy akcent kładzie na zrównoważone praktyki rolnicze.

„ASAP” zwraca uwagę na nową rolę, jaką w tym aspekcie ma do spełnienia polski rolnik. To rola odpowiedzialnego i profesjonalnego managera, świadomego wpływu działalności rolniczej na środowisko i społeczeństwo oraz gotowego na zmianę w podejściu do zarządzania swoim gospodarstwem. Managera, który wie, jak odpowiednio zadbać o jego długoterminową stabilność finansową i bezpieczny rozwój. Rola ta wymaga jednak weryfikacji dotychczasowych celów ekonomicznych gospodarstwa oraz odpowiedniego podejścia rolników do gospodarowania środkami produkcji i zasobami naturalnymi.

Aby pomóc rolnikom, Stowarzyszenie tworzy unikalne narzędzia dydaktyczne m.in. w zakresie rozwoju kompetencji managerskich rolników i wdrażania zrównoważonych praktyk rolniczych. Tym samym wspiera proces transformacji polskiej wsi, gdzie wciąż potrzeba wiedzy o tym, jak poprawić wydajność działalności rolniczej i zapewnić wysokie standardy produkcji żywności oraz wytwarzać ją w sposób przyjazny dla środowiska.