Produkcja zwierzęca w „ASAP Akademii”

Produkcja zwierzęca, to nowy obszar, o który rozszerzyła się właśnie „ASAP Akademia” – kompleksowy kurs e-learning poświęcony wdrożeniu modelu rolnictwa zrównoważonego. Nowy rozdział został opracowany wspólnie z OSI Food Solutions Poland.

„ASAP Akademia” obejmuje już 9 obszarów zawierających 35 lekcji poświęconych różnym aspektom zrównoważenia w rolnictwie i jest przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych stosowaniem praktyk rolnictwa zrównoważonego. Produkcja zwierzęca obejmuje 4 lekcje dedykowane bioasekuracji w chowie i hodowli zwierząt, dbałości o dobrostan zwierząt, stosowaniu antybiotyków oraz zapobieganiu antybiotykooporności w produkcji zwierzęcej.

Z lekcji dowiemy się, czym jest bioasekuracja zwierząt oraz jakie są jej wytyczne i dobre praktyki z nią związane. Tematyka ukazuje również zagadnienia dotyczące technologii i personelu na fermie, dezynsekcji, deratyzacji i kwarantanny oraz kontrolę obecności zwierząt niepożądanych. Zawiera także podstawowe informacje związane z leczeniem zwierząt.

W Polsce występuje duże zagrożenie wysoce zjadliwą grypą ptaków (tzw. ptasią grypą) oraz ASF (afrykańskim pomorem świń). ASF jest poważnym i dynamicznie rozwijającym się zagrożeniem dla produkcji trzody chlewnej. Poza tymi, najbardziej znanymi zagrożeniami, w Polsce występują inne choroby zakaźne zwierząt. Dlatego postanowiliśmy przygotować dedykowane materiały w formie kursu, który pomogą lepiej zapobiegać występowaniu tych zagrożeń.

– podkreśla Marcin Sokołowski, Menedżer Zabezpieczenia Jakości i Zrównoważonego Rozwoju Surowca z OSI Food Solutions.

Produkcja zwierzęca rozszerza także dotychczasowe materiały „ASAP Akademii” o lekcję poświęcona dobrostanowi zwierząt oraz obejmuje elementy i wskaźniki składające się na dobrostan zwierząt, przedstawia także perspektywę konsumentów, jak również zawiera część dedykowaną Liście Pięciu Wolności oraz projektowi Welfare Quality®.

Dobrostan zwierząt stanowi integralną część całego procesu zrównoważonej produkcji żywności, a wysokie standardy dobrostanu są równoznaczne z najwyższą jakością mięsa, mleka i jaj oraz większą odpornością zwierząt na choroby. Dobrostan zwierząt jest także wymagany przez prawo zarówno polskie jak i przez szereg dyrektyw oraz rozporządzeń UE.

– wskazuje Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze rolnictwa zrównoważonego w Polsce. grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego.


Przejdź do „ASAP Akademii”