Trzcinisko
Agriburg Sp. z o.o. powstała w 2007 roku w Trzcinisku na Pomorzu. Rok później firma zakupiła grunt rolny o powierzchni 95 ha i na tym areale utworzyła odrębne gospodarstwo rolne, które miało zająć się uprawą pszenicy, rzepaku oraz ziemniaków z przeznaczeniem na frytki.
Aby zagwarantować wysoką jakość produktów, w 2011 roku wybudowano nowoczesny obiekt do przechowalnia płodów rolnych, zwłaszcza ziemniaków.
2011 rok to również pierwszy rok produkcji ziemniaków dla Farm Frites Poland.
Firma cały czas inwestuje w rozwój. Dzięki położeniu drenów na obszarze ok. 60 ha nastąpiła poprawa warunków wodnych na tej powierzchni, a prace polowe uległy usprawnieniu. Obecnie spółka skupia się na stabilizacji i poprawianiu struktury gruntów rolnych.
Zrównoważone rolnictwo dla gospodarstwa Agriburg to efektywne wykorzystanie zasobów
i potencjału gruntów rolnych przy jednoczesnym prowadzeniu produkcji zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne i poprawiające jakość środowiska. Ważnym aspektem jest również takie prowadzenie produkcji, aby była ona opłacalna pod względem ekonomicznym.