Świętego Huberta
Gospodarstwo Proagri istnieje od 1994 roku. Jest położone w Mieścisku w Wielkopolsce, gdzie zajmuje ok. 1000 ha gruntów rolnych, na których uprawiane są ziemniaki, rzepak oraz zboża.
Gospodarstwo dąży do ciągłego rozwoju poprzez zwiększenie jakości i wielkości produkcji
w zgodzie z dobrą praktyką rolną i ochroną środowiska, co potwierdza posiadany certyfikat GlobalGap.
Firma współpracuje z Farm Frites Poland od 2009 roku. Posiada dwie duże nowoczesne przechowalnie, w których przechowywane są ziemniaki dla lęborskiej fabryki frytek.
Za zrównoważone rolnictwo uważa jego efektywny rozwój przy założeniu, że wszelkie działania są podejmowane z uwzględnieniem dobra przyszłych pokoleń. Jest to także maksymalizacja zysku w długim okresie czasu.

Od projektu oczekuję pomocy w osiągnięciu trwałego i zrównoważonego rozwoju, polepszenia wyników ekonomicznych, co będzie zyskiem nie tylko dla samej firmy, ale także dla pracowników.