Pierzchno
Jagrol to firma powstała w 1995 roku, położona niedaleko Kórnika w Wielkopolsce. Gospodaruje na obszarze ok. 1500 ha. Podstawą jej działalności są uprawy rolne oraz hodowla zwierząt.
Od 2000 roku uprawia ziemniaki dla Farm Frites Poland.
Obszar należący do firmy jest miejscem bytowania wielu rzadkich gatunków ptaków wodno-błotnych. Cyranka, batalion, czy czapla biała przyciągają wielu ornitologów z kraju i zagranicy.

Jagrol współpracuje z miejscowymi kołami łowieckimi przekazując pożywienie dla zwierząt, pomagając im tym samy przetrwać zimę. – opcjonalnie. Dla dyrekcji firmy zrównoważony rozwój jest nie tylko sposobem osiągania dobrego wyniku finansowego, ale także motywatorem do większej dbałości o środowisko naturalne, bytujące w pobliżu zwierzęta, a także o najważniejszą wartość – człowieka. Firma stara się doceniać pracowników i kładzie duży nacisk na ich rozwój. Oczekiwania firmy wobec udziału w projekcie to pomoc w określeniu kierunku, w jakim powinna zmierzać , aby zachować odpowiednią harmonię środowiska. Ważna będzie również możliwość wymiany doświadczeń, które będą impulsem do samorozwoju. Jagrol, będąc liderem branży rolniczej chciałby się również stać wzorem dla innych gospodarstw, które muszą udoskonalić swoją produkcję.