Podole Wielkie
Gospodarstwo rodzinne rozpoczęło swoją działalność w 1993 roku. Praca i zaangażowanie właścicieli pozwoliły na przekształcenie upadającego gospodarstwa państwowego w prężnie działające prywatne przedsiębiorstwo. Obecnie gospodarstwo dysponuje około 650 ha gruntów ornych, na których uprawia ziemniaki, zboża i rzepak. Dodatkowe 200 ha łąk i pastwisk wykorzystywane jest w hodowli bydła mięsnego rasy Limousine. Prowadzona produkcja roślinna i zwierzęca spełnia wszystkie standardy wymagających kontrahentów. W zakresie produkcji ziemniaków, strategicznymi klientami gospodarstwa są firmy Farm Frites Poland S.A. oraz Frito Lay Sp. z o.o. (należąca do koncernu PepsiCo). W celu minimalizacji ryzyka związanego z uprawą ziemniaków przemysłowych prowadzona jest również produkcja kwalifikowanego materiału sadzeniakowego. Przemyślane inwestycje oraz aktywne wykorzystanie funduszy europejskich (m. in. SPO, SAPARD i PROW) umożliwiły ciągły i dynamiczny rozwój firmy w trakcie ponad dwudziestoletniej działalności. Efektem tych działań jest nowoczesny park maszynowy, przechowalnie ziemniaków o pojemności przekraczającej 10 000 ton oraz w pełni zautomatyzowany magazyn zbóż. Ciągła optymalizacja produkcji odbywa się w oparciu o zaawansowane metody rolnictwa precyzyjnego. Ponadto gospodarstwo chętnie angażuje się w realizację projektów badawczych, podąża za nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi oraz podejmuje świadome działania na rzecz zrównoważonego rolnictwa.

Główne wyzwania dla gospodarstwa wg  trzech filarów rolnictwa zrównoważonego :

1/ środowisko – zwiększenie poziomu materii organicznej w glebie

2/ społeczeństwo – stworzenie z pracownikami zintegrowanego, dobrze współpracującego zespołu ludzi o wysokich kompetencjach

3/ zysk – opracowanie strategii umożliwiającej ciągły rozwój w długofalowej perspektywie.