Bobowo

Nazwa gospodarstwa:Gospodarstwo Rolne Bogusława i Wiktor Wojtaś

Wielkość gospodarstwa: 200 ha

Warunki glebowe:Typ gleby piaszczyste, gliniaste, mozaikowate Klasa gleby IV, V, VI

Główne uprawy: zboża, rzepak, rośliny strączkowe

 

Opis

Gospodarstwo Wiktora Wojtasia jest wyposażone jest w kompletny park maszynowy oraz bazę przechowalniczą zbóż i rzepaku wraz z profesjonalna czyszczalnią i suszarnią . Dywersyfikacją dla produkcji roślinnej jest chów bydła mięsnego i  sprzedaż odsadków do dalszego chowu.

Zrównoważone rolnictwo w danym gospodarstwie to racjonalne wykorzystanie potencjału gruntów rolnych z poszanowaniem środowiska  naturalnego oraz dbałością o jakość i bezpieczeństwo wytwarzanych produktów, przy możliwie najlepszych  wynikach ekonomicznych.

Gospodarstwo jest zaangażowane i dąży do stabilnego i zrównoważonego rozwoju, lepszego zrozumienia zasad zrównoważonego rolnictwa oraz poprawy ekonomicznej efektywności.