Książęce Żuławy
 

Flewo-Pol jest gospodarstwem rolnym o powierzchni 700 ha położonym w Książęcych Żuławach na Pomorzu. Jego założycielem i dyrektorem jest Bernardus van de Westeringh, który w 1996 roku przyjechał na Żuławy i postanowił posadzić tam ziemniaki, pomimo że Polacy twierdzili, że tutejsza gleba jest na nie za ciężka. Pomimo wysokich nakładów udało mu się uzyskać gleby o wysokiej kulturze, na których, poza ziemniakami uprawia także pszenicę, rzepak i buraki cukrowe.
Od 1997 roku Flewo-Pol dostarcza ziemniaki dla Farm Frites Poland.
Przyjazne stosunki ze społecznością lokalną, dobra współpraca z firmami i producentami,
a także zespół zaangażowanych pracowników sprawiają, że gospodarstwo funkcjonuje dobrze i jest na wysokim poziomie. Jednakże nie ustaje w dążeniu do uzyskiwania optymalnych wyników w produkcji rolnej.
Dla Bena van de Westeringha zrównoważone rolnictwo oznacza rozważne gospodarowanie środkami, na których opiera się produkcja: energią, wodą, nawozami, środkami ochrony roślin po to, aby poprawić jakość środowiska naturalnego, produkować żywność wysokiej jakości i stosować nawozy tylko w niezbędnych ilościach.
Natomiast zrównoważony rozwój to według niego zapewnienie pracownikom właściwych warunków socjalnych i materialnych oraz przestrzeganie kodeksu pracy, zasad BHP
i regulaminów ustalonych w gospodarstwie.
Oczekiwania Bena van de Westeringha wobec projektu odnoszą się do poszerzenia wiedzy branżowej, nawiązania nowych kontaktów i współpracy z innymi producentami, bycia konkurencyjnym na rynku produktów rolnych.