Bobrowniki
Po przeprowadzeniu dokładnych analiz ekonomicznych w grudniu 1993 od Państwowego Gospodarstwa Rolnego zostało przejęte gospodarstwo rolne o powierzchni 4000 ha ziemi ornej na terenie gmin Damnica i Główczyce. Głównym celem tego gospodarstwa była produkcja wysokiej jakości surowca dla fabryki frytek (Farm Frites Poland SA ), którą wzniesiono w Lęborku w roku 1994.

Farm Frites Poland Dwa należy do holenderskich firm Aviko oraz Farm Frites, posiadających po 50{da44a763077d687178635e11feb64176fb84851fb671b68b1b5c094bcdb99c25} udziałów.

W chwili obecnej gospodarstwo ma powierzchnię ok. 3 500 ha (wraz z dzierżawami), Farm Frites Poland Dwa uprawia corocznie 950 ha ziemniaków w 4-letnim cyklu płodozmianu, zamiennie ze zbożami (pszenica, jęczmień, żyto), rzepakiem, trawą i kukurydzą. Farmy zatrudniają na stałe 63 osóby oraz ok. 50 na czas określony w okresie sadzenia, nawadniania oraz zbioru ziemniaków.

Po kilku latach inwestowania w jakość gleby, tj. np. podnoszenia poziomu pH oraz poprawiania struktury gleby, osiągnięto średni plon rzędu 47 ton ziemniaków z ha, podczas gdy przeciętnie w Polsce wynosi on około 20-21 ton z ha. Wysokie plony uzależnione są od zastosowania wysokiej jakości materiału nasiennego wolnego od chorób i wirusów, nawadniania pola w czasie suszy oraz stosowania optymalnego nawożenia i ochrony ziemniaków przed chorobami i szkodnikami.

Farm Frites posiada zaawansowane technologicznie przechowalnie o całkowitej pojemności 60 000 ton. Przechowalnie te wzniesione zostały w ciągu pierwszego roku istnienia firmy (1994) i są w stanie zmieścić plon ziemniaków wyprodukowanych przez Farm Frites Poland Dwa oraz od części kontrahentów.

Jesteśmy pierwszym gospodarstwem w Polsce, które uzyskało certyfikat bezpiecznej produkcji żywności (Global GAP) w uprawie ziemniaków. W 2009 roku otrzymaliśmy od McDonald’s prestiżowy tytuł Flagship Farm (wzorcowe gospodarstwo)

Zależy nam na tym, aby naszą ziemię mogły uprawiać również przyszłe pokolenia, dlatego musimy o nią dbać i funkcjonować w sposób zrównoważony w zgodzie z naturą.

Staramy się to osiągnąć opierając się na trzech filarach rolnictwa zrównoważonego:

FARMING FOR PLANET

Zależy nam na tym, żeby dbać o środowisko naturalne.

FARMING FOR PEOPLE

Zależy nam na tym, żeby być dobrym pracodawcą i wspierać lokalną społeczność.

FARMING FOR PROFIT

Zależy nam na tym, żeby opłacało się nie tylko nam, ale i wszystkim innym.