Przytocko
Gospodarstwo powstało w 2008 roku, gdy rodzice przekazali Agacie i Piotrowi Raptom część gruntów. Pełni chęci i dalszego rozwoju rozpoczęli od szukania wsparcia finansowego  z funduszy unijnych. Doświadczenie zdobywali również w trakcie studiów. Przez pierwsze dwa lata gospodarzyli na areale 40 ha, dziś posiadają w uprawie 360 ha. Oboje cały czas poszerzają swoją wiedzę biorąc udział w wielu szkoleniach, warsztatach, współpracując z różnymi instytucjami m.in. Zakładem Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie oraz z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Uczestniczyli w programie ochrony zlewiska Morza Bałtyckiego „Baltic Deal”. Jak przyznają, pozwoliło im to zapoznać się z tematyką zrównoważonego rolnictwa.

Zajmują się koordynowaniem uzyskania certyfikatów Global GAP przez gospodarstwo rodziców, swoje oraz brata. Od początku istnienia współpracują z firmą FARM FRITES. Rozwój gospodarstwa nastawiony jest na wykorzystywanie nowych technik i technologii. Oprócz  wielkich chęci do wdrażania innowacji w swoim gospodarstwie właściciele chcą żyć w przyjaźni ze środowiskiem naturalnym, działając pozytywnie na jego rzecz, powtarzając sobie i innym, iż środowisko naturalne jest, było i będzie, ale jakie pozostanie – zależy od nas samych. Dlatego też udział w projekcie jest kolejnym wyzwaniem dla nich. Chcą podzielić się własnym doświadczeniem i skorzystać z wiedzy innych, by znaleźć wspólny mianownik dla celów produkcyjnych, ekonomicznych, środowiskowych i ogólnospołecznych.