Dadzewo

Spółka AGRO-DAD SP ZOO Dadzewo powstała w październiku 1993 roku i gospodaruje na areale 1137 ha gruntów dzierżawionych od ANR, z czego 150 ha to użytki zielone. Przeważają gleby lekkie, o dużej mozaikowatości w klasach bonitacji IVa, IVb a także V i VI. Gospodarstwo położone jest w malowniczej gminie Polanów w powiecie koszalińskim, otoczone dużą ilością lasów i ciekawych przyrodniczo zakątków. W gospodarstwie prowadzone są dwa profile produkcji: roślinna i zwierzęca. Produkcja roślinna to głównie uprawa zbóż i rzepaku, ale także roślin strączkowych. Produkcja zwierzęca to hodowla zarodowa bydła mięsnego rasy Aberdeen Angus, której stado podstawowe liczy obecnie 230 mamek. Byczki odsadki sprzedawane do opasania natomiast jałóweczki dopiero w wieku 12-14 miesięcy sprzedawane są jako materiał hodowlany. W ciągu roku sprzedajemy również od 5-10 rozpłodników hodowlanych.