Opakowania po środkach ochrony roślin

Wszyscy użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani przez prawo do zwrotu pustych opakowań do punktu sprzedaży, a punkty sprzedaży – do ich przyjęcia.

Jak to zrobić?
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin zainicjowało w 2004 roku powstanie wspólnego i jednolitego dla wszystkich użytkowników środków ochrony roślin Systemu odbioru opakowań. Jest on finansowany przez producentów i importerów środków ochrony roślin zrzeszonych w Systemie.

Od 2014 roku w ramach Systemu zbierane są nie tylko opakowania po środkach ochrony roślin, lecz także opakowania po innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie. Należą do nich nawozy, adiuwanty czy produkty biobójcze.

Jakie opakowania są przyjmowane?
Czystość opakowań to warunek niezbędny do przyjęcia ich przez punkt sprzedaży. Płukanie opakowań podczas przygotowania cieczy użytkowej i wykorzystanie popłuczyn do oprysku pozwala wykorzystać całą zawartość opakowania. Ułatwia to też rolnikowi magazynowanie opakowań, które jeśli są czyste, nie stanowią zagrożenia dla osób postronnych np. pracownika sklepu, czy osoby odbierającej i transportującej te odpady.

O tym jak działa zbiórka, jak przygotować opakowanie do zwrotu, aby zostało ono przyjęte nieodpłatnie, jakie obowiązki związane z odpadami mają właściciele gospodarstw powyżej 75ha, opowiadamy w poniższym filmie:

Przyszłość systemu
Wyzwaniem dla funkcjonowania Systemu są zmiany prawne na rynku odpadów. W szczególności – planowane w 2021 roku wprowadzenie tzw. Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów czyli ROP. System PSOR to sprawdzone od wielu lat i skuteczne narzędzie funkcjonujące z korzyścią dla rolnika, całkowicie bezpłatne dla użytkownika i sklepu, a zatem w pełni realizujące cele ROP.

Planowane zmiany mogą spowodować likwidację Systemu, bądź znaczącą zmianę modelu jego funkcjonowania i finansowania. Rozwiązanie Systemu PSOR niosłoby za sobą szereg negatywnych konsekwencji, przede wszystkim byłoby bardzo uciążliwe dla rolników, którzy z dnia na dzień utraciliby dostęp do efektywnego, bezpiecznego, sprawdzonego i bezpłatnego dla nich rozwiązania. Podmioty zrzeszone w Systemie PSOR deklarują chęć jego utrzymania i z taką propozycją występują do Ministra Klimatu i Środowiska.


Autorką tekstu jest Aleksandra Mrowiec, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin. Materiał powstał we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin w ramach Inicjatywy bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin.