Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja produktów spożywczych

W trakcie czwartej edycji TOGETAIR, największego w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenia poświęconego wyzwaniom klimatycznym, wzięliśmy udział w dyskusji o roli zrównoważonego modelu produkcji żywności. Wydarzenie było okazją do publicznej debaty na temat polskiej i europejskiej polityki klimatycznej, z uwzględnieniem obecnego stanu środowiska.

Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2023 objęty został patronatem Roberty Metsoli, przewodniczącej Parlamentu Europejskiego. Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności było partnerem merytorycznym wydarzenia.

W trakcie obrad Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Stowarzyszenia wzięła udział w debacie „Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja produktów spożywczych”. Jej uczestnikami byli:

  • Maciej Golubiewski, Szef Gabinetu Komisarza ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, Komisja Europejska
  • Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności
  • Katarzyna Wolnicka, Interdyscyplinarne Centrum Analiz i Współpracy Żywność dla Przyszłości
  • Dariusz Gatkowski, Doradca Zarządu ds. różnorodności biologicznej, Fundacja WWF Polska
  • Ewelina Hallman, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW
  • Jacek Szczęsny, Redaktor Naczelny EkoRynek – moderator

Wspólna Polityka Rolna składa się z dwóch obszarów – dopłat bezpośrednich i ekoschematów przeznaczanych na inwestycje, w których, jeśli rolnik chce uczestniczyć w poprawianiu swojego wpływu środowiskowego czy klimatycznego, to może skorzystać z tych środków. W polskim Planie Strategicznym przeznaczono na te działania 4,3 mld euro. Polscy rolnicy mogą korzystać z bardzo ciekawych rozwiązań, m.in. dotyczących dobrostanu zwierząt czy innych metod produkcji zrównoważonej.

– podkreślał w trakcie dyskusji Maciej Golubiewski.

Jako konsumenci nie mamy obecnie możliwości sprawdzenia przy półce sklepowej jaki jest wpływ środowiskowy czy klimatyczny żywności jaką kupujemy. Dlatego mocno wspieramy kwestię oznakowania żywności zrównoważonej tak, aby każdy z nas mógł dokonywać świadomych wyborów nie tylko pod kątem dietetycznym, ale także środowiskowym i klimatycznym. Takie oznakowania produktów spożywczych będą także wspierać rolników, którzy zdecydowali się na wdrożenie zrównoważonego modelu produkcji żywności w swoich gospodarstwach.

– mówiła Małgorzata Bojańczyk.

IV Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny odbywał się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Wydarzenie, realizowane było w formule hybrydowej i transmitowane z 3 telewizyjnych studiów, a oglądać można je było bezpłatnie na głównych stronach najważniejszych polskich portali internetowych. W tym roku organizatorzy wprowadzili do programu wydarzenia formułę okrągłych stołów, która umożliwiła szerokie spojrzenie na zagadnienia środowiskowe. Celem dyskusji było sformułowanie w toku otwartej dyskusji postulatów IV Szczytu TOGETAIR 2023.