Od gleby do zrównoważonego rozwoju

11 czerwca 2024 r. w Nałęczowie rozpoczyna się pierwsza edycja międzynarodowej konferencji naukowej poświęcona współczesnym wyzwaniom zrównoważonego zarządzania glebą – 1st International Conference of Soil and Agriculture 2024 (ICSA): From Soil to Sustainability. Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności jest patronem wydarzenia.

Postępujące zmiany klimatyczne i konieczność przejścia na zrównoważone metody upraw i hodowli, stawiają kwestię jakości gleby w centralnym punkcie. Nauki o glebie są niezwykle dynamiczną dziedziną, która posiada duży potencjał dla napędzania innowacji i postępu w gleboznawstwie, szczególnie w kontekście kwestii środowiskowych.

Polska od wielu lat zmaga się z problemem postępującego zakwaszenia gleb. Ponad 64% gleb uprawnych w naszym kraju jest kwaśnych lub bardzo kwaśnych. Skutkuje to m.in. spadkiem plonów, niską efektywnością nawożenia oraz negatywnym wpływem na środowisko. Jakość gleby ma ogromne znaczenie rolnicze i środowiskowe – jej odczyn decyduje o wielu podstawowych procesach biologicznych i fizykochemicznych zachodzących w glebie. W przypadku nadmiernego zakwaszenia gleby spadek plonów może przekraczać nawet 30%, w zależności od wrażliwości poszczególnych gatunków roślin.

– mówi Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności.

Tematami konferencji będą między innymi takie zagadnienia jak emisje podtlenku azotu (N₂O) z rolnictwa, który powstaje głównie w wyniku stosowania nawozów azotowych i rozkładu obornika. Intensyfikacja rolnictwa i niewłaściwe zarządzanie nawożeniem zwiększają emisje tego gazu. Zmniejszenie emisji N₂O wymaga wdrażania bardziej zrównoważonych praktyk rolniczych, takich jak precyzyjne nawożenie czy promowanie organicznych metod upraw. W trakcie wydarzenia omawiane będą również konsekwencje zmiany klimatu dla gleby i ich wpływ na jakość, żyzność i erozję oraz pokonywanie ograniczeń sekwestracji węgla w glebie, ponowne nawadnianie torfowisk – w tym tworzenie ekosystemów niezbędnych do sekwestracji dwutlenku węgla – wyzwania związane z drenażem i degradacją, innowacyjne techniki przywracania oraz ponownego nawadniania torfowisk i ich rola w łagodzeniu wpływu rolnictwa na środowisko.

Organizatorem konferencji jest Instytutu Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wydarzenie będzie miało charakter hybrydowy – istnieje możliwość uczestnictwa stacjonarnego lub online. Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim. Wszystkie informacje dotyczące konferencji są dostępne na tej stronie.

Serdecznie zapraszamy!