Ochrona wód podczas stosowania środków ochrony roślin

Środki ochrony roślin nie stanowią zagrożenia dla wód, jeśli stosujemy je prawidłowo. Wystarczy jednak kilka kropel produktu aby wodę w dużym stawie uczynić niezdatną do picia lub uzdatniania dla ludzi. Dlatego niezwykle ważne jest stosowanie się do przepisów prawa i dobrych praktyk w celu ochrony wód przez skażeniem.

Inicjatywa TOPPS
TOPPS jest inicjatywą o charakterze demonstracyjno-szkoleniowym. Jej nadrzędnym zadaniem jest podnoszenie świadomości użytkowników środków ochrony roślin, w celu ochrony wody i środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł miejscowych i obszarowych. Inicjatywa TOPPS (Train Operators to Promote Practices and Sustainability, czyli szkolenie operatorów opryskiwaczy w celu upowszechniania Dobrych Praktyk w ramach rolnictwa zrównoważonego), o zasięgu europejskim, w Polsce wdrażana była poprzez realizację cyklu projektów koordynowanych przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin oraz Instytutem Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach (obecnie Instytut Technologiczno-Przyrodniczy) i Instytutem Ochrony Środowiska w Warszawie.

Poradniki dobrej praktyki ochrony roślin
Efektem projektów TOPPS są materiały eksperckie oraz upowszechnieniowe i szkoleniowe w postaci poradników dobrych praktyk, broszur, instrukcji, ulotek i prezentacji multimedialnych, a także filmów i narzędzi wspomagania decyzji w formie aplikacji internetowych. Są one wykorzystywane w pracach studyjnych oraz w szeroko pojętej działalności edukacyjnej, mającej na celu szerzenie wiedzy i podnoszenie świadomości w zakresie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin i ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem. Poniżej przedstawiono przykładowy film, prezentujący zagadnienie zapobiegania znoszeniu podczas oprysku:

https://youtu.be/5ZAAK7aCd8A

Wszystkie materiały, które powstały w ramach Inicjatywy TOPPS udostępnione są bezpłatnie na stronie akademiapsor.pl. Zachęcamy do korzystania z tych materiałów.


Autorką tekstu jest dr Joanna Gałązka, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin. Materiał powstał we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin w ramach Inicjatywy bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin.