Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Stowarzyszenie „ASAP” koncentruje się na celach, które wpisują się w globalny program działań ONZ dotyczący Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Rolnictwo zrównoważone przyczynia się do wielu celów ONZ. Najbardziej widoczne działania rolnictwa zrównoważonego pomagają w realizacji celów:

  • Zero głodu (2)
  • Czysta woda i warunki sanitarne (6)
  • Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja (12)
  • Działania w dziedzinie klimatu (13)
  • Życie na lądzie (15)
  • Partnerstwa na rzecz celów (17)

Zapewnienie zrównoważonego rozwoju rolnictwa wymaga zaangażowania rządu, rolników, organizacji pozarządowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstw i naukowców. Taka współpraca jest niezbędna do przyniesienia wymiernych rezultatów.

Więcej informacji o Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ.