Promocja rolnictwa zrównoważonego

Przybliżamy rolnikom praktyki rolnictwa zrównoważonego i korzyści płynących z ich stosowania. W 2021 r. planujemy rozpocząć promocję rolnictwa zrównoważonego skierowaną również do konsumentów żywności.

Współpraca z czołowymi organizacjami rolniczymi, głównymi mediami rolniczymi w Polsce, a także doświadczenia naszych członków z rożnych branż łańcucha odpowiedzialności za żywność, pozwalają na skuteczne dostosowywanie naszych działań komunikacyjnych do potrzeb rolników.

Przygotowujemy filmy, infografiki oraz inne materiały komunikacyjne na temat rolnictwa zrównoważonego w praktyce, które są publikowane m.in. na naszym kanale YouTube, profilu LinkedIn, stronie internetowej oraz kanałach komunikacyjnych naszych partnerów. Szczególnie dla nas ważne jest pokazywanie rolników z Polski, którzy już wdrażają wiele zrównoważonych praktyk rolniczych w swoich gospodarstwach.

Zabieramy publicznie głos w kluczowych sprawach dla rozwoju rolnictwa zrównoważonego w Polsce, jak np. Wspólna Polityka Rolna po 2020 r., poprzez oficjalne pisma, aktywność medialną oraz uczestnictwo w różnych wydarzeniach i konsultacjach.

Jeśli chcesz zrozumieć, co oznacza rolnictwo zrównoważone i po co Ci ten model zarządzania gospodarstwem, to na bieżąco śledź naszą stronę internetową lub kanał YouTube czy profil LinkedIn.