Platforma edukacyjna „ASAP Akademia”

ASAP Akademia to platforma edukacyjna stanowiącą kompendium wiedzy o rolnictwie zrównoważonym. Celem ASAP Akademii jest przekazanie kompleksowej wiedzy na temat zarządzania gospodarstwem w sposób zrównoważony, czyli poprzez połączenie celów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych rolnictwa.

Każda z lekcji opracowana jest na bazie naszego autorskiego „Przewodnika Rolnictwa Zrównoważonego ASAP”, powstałego przy współudziale czołowych polskich specjalistów z wielu dziedzin nauk rolniczych, społecznych i ekonomicznych. Korzystanie z systemu jest bezpłatne.

ASAP Akademia zawiera lekcje na temat:

 • bioróżnorodności
 • zarządzania glebą
 • zarządzania substancjami odżywczymi
 • siewu i sadzenia
 • stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej
 • społeczności lokalnej
 • rolnictwa zrównoważonego
 • kompetencji miękkich.

Nasza platforma jest sukcesywnie uzupełniana o kolejne obszary tematyczne, ważne dla każdego rolnika oraz innych osób zainteresowanych tematem, np. studentów czy doradców. Aby skorzystać z całej bazy lekcji wymagane jest założenie konta na platformie e-learning. Przed rejestracją, dostępny jest tryb demonstracyjny, w którym można skorzystać z następujących lekcji w ramach Akademii:

 • Społeczność lokalna
 • Jak budować relacje we współpracy biznesowej w gospodarstwie realizującym zasady rolnictwa zrównoważonego?
 • Żywe bogactwo środowiska
 • Skuteczne zarządzanie substancjami odżywczymi
 • Przydatność właściwego zarządzania glebą
 • Korzyści z odpowiedniego siewu i sadzenia

Zapraszamy do korzystania!
Kurs e-learning „ASAP Akademia”