Platforma edukacyjna „ASAP Akademia”

ASAP Akademia to platforma edukacyjna stanowiącą kompendium wiedzy o rolnictwie zrównoważonym. Celem ASAP Akademii jest przekazanie kompleksowej wiedzy na temat zarządzania gospodarstwem w sposób zrównoważony, czyli poprzez połączenie celów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych rolnictwa.

Każda z lekcji opracowana jest na bazie naszego autorskiego „Przewodnika Rolnictwa Zrównoważonego ASAP”, powstałego przy współudziale czołowych polskich specjalistów z wielu dziedzin nauk rolniczych, społecznych i ekonomicznych. Korzystanie z systemu jest bezpłatne.

ASAP Akademia zawiera lekcje na temat:

  • powietrza i emisji gazów cieplarnianych
  • stabilności finansowej
  • bioróżnorodności
  • zarządzania glebą
  • zarządzania substancjami odżywczymi
  • siewu i sadzenia
  • produkcji zwierzęcej
  • społeczności lokalnej
  • rolnictwa zrównoważonego
  • kompetencji miękkich.

Nasza platforma jest sukcesywnie uzupełniana o kolejne obszary tematyczne, ważne dla każdego rolnika oraz innych osób zainteresowanych tematem, np. studentów czy doradców. Aby skorzystać z całej bazy lekcji wymagane jest założenie konta na platformie e-learning. Przed rejestracją, dostępny jest tryb demonstracyjny, w którym można skorzystać z wybranych lekcji w ramach Akademii.

Zapraszamy do korzystania!
Kurs e-learning „ASAP Akademia”