Audyt gospodarstwa rolnego

Formalna certyfikacja zwiększa konkurencyjność gospodarstwa i wpływa na zwiększenie sprzedaży oraz podnosi jego atrakcyjność w oczach partnerów biznesowych.

Na czym polega audyt ASAP?
Audyt jest przeprowadzany na podstawie listy kontrolnej, powstałej na bazie Farm Sustainability Assessment (FSA), narzędzia opracowanego przez międzynarodową organizację SAI PLATFORM. Jest to lista zawierająca 112 pytań dotyczących różnych obszarów działalności rolniczej: m.in. zarządzania gospodarstwem i środkami produkcji, stosowanych w nim rozwiązań agrotechnicznych, jego stabilności finansowej i odpowiedzialności społecznej oraz środowiskowej.

Audyt rozpoczyna się ogólnym wywiadem na temat specjalizacji gospodarstwa, a następnie jego wizytacją, w trakcie której weryfikuje się kolejne punkty listy kontrolnej. Kończy natomiast oceną poziomu zaawansowania praktyk rolnictwa zrównoważonego (poziom złoty, srebrny lub brązowy) wraz z doradztwem i zaleceniami dla dalszego rozwoju w tym kierunku. Lista podlega okresowym modyfikacjom, podążając za nowymi rozwiązaniami i technologiami w rolnictwie, a także zmieniającymi się oczekiwaniami konsumentów. Dzięki temu zapewnia audytowanym gospodarstwom dalszy rozwój i doskonalenie w aspekcie zrównoważenia.

Audyt ASAP nie jest certyfikatem produkcji bezpiecznej żywności, natomiast posiada większość wspólnych zagadnień z Global G.A.P., dlatego stanowi wsparcie w przygotowaniu gospodarstwa do tej certyfikacji. Jednak audyt porusza także dodatkowe, ważne kwestie związane ze stabilnością gospodarstwa i jego długofalowym rozwojem.

Farm Sustainability Assessment
Lista Kontrolna ASAP powstała na bazie Farm Sustainability Assessment (FSA), narzędzia oceny poziomu zaawansowania praktyk zrównoważonych SAI Platform. SAI Platform to jedyna na świecie globalna inicjatywa na rzecz rolnictwa zrównoważonego w przemyśle spożywczym. Misją Platformy, podobnie jak Stowarzyszenia ASAP w Polsce, jest promocja i implementacja praktyk zrównoważonych w globalnym łańcuchu dostaw żywności.

Odbywa się to dzięki programowi opracowywania nowych i testowania najlepszych praktyk w ramach projektów z całego świata, a także tworzeniu praktycznych narzędzi dla rolników do skutecznego wdrażania zasad rolnictwa zrównoważonego. Dzięki tym narzędziom (w tym FSA) nie tylko mierzy postęp gospodarstw w aspekcie zrównoważenia, ale również pomaga w ich dalszym rozwoju.

Lista Kontrolna ASAP systematyzuje wiedzę na temat rolnictwa zrównoważonego i reprezentuje jego jednolite międzynarodowe standardy. Przeprowadzony na jej podstawie audyt jest więc rozpoznawalny na międzynarodowym rynku dostaw żywności.

Dlaczego warto przejść audyt ASAP?
Według oceny SAI Platform z 2019 roku Polska wraz z Brazylią przodują na świecie pod względem stopnia zaawansowania prac związanych z implementacją praktyk rolnictwa zrównoważonego. Naszym rolnikom nie brakuje więc determinacji w sięganiu po coraz wyższe standardy produkcji żywności. Dlatego dostrzegają oni konieczność podążania za standardami, jakie wyznacza globalny rynek żywności. Przekonują się też do zrównoważonego modelu zarządzania jako opłacalnej alternatywy prowadzenia działalności rolniczej. Audyt ASAP jest narzędziem, który dla gospodarstwa może stać się punktem odniesienia lub kolejnym krokiem w realizacji długofalowej strategii rozwoju.

Zrównoważony rozwój zakłada ciągłe doskonalenie się w wielu obszarach, które niekoniecznie brane są pod uwagę przy czysto finansowym podejściu do zarządzania. Dotyczą one wpływu działalności rolniczej na społeczność lokalną i środowisko, zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy oraz stabilności i przewidywalności wyniku finansowego, a nie jego maksymalizacji za wszelką cenę. Standardy te wyróżniają producenta rolnego na rynku żywności i decydują o konkurencyjności gospodarstwa, co realnie przekłada się na większą opłacalność zawartych kontraktów.

Audyt ASAP poza bezpieczeństwem produkowanej żywności zapewnia, że surowiec został wyprodukowany z poszanowaniem zasobów środowiska naturalnego i zdrowia człowieka oraz z troską o dobre relacje z pracownikiem i ze społecznością lokalną. To ważne wartości dla współczesnego konsumenta, który bardziej niż kiedykolwiek, dba dziś o swoje zdrowie, relacje międzyludzkie i planetę, na której żyje. Dlatego coraz częściej, świadomie sięga po produkt pochodzący z przyjaznej otoczeniu, zrównoważonej produkcji rolnej.