Nowa kadencja Zarządu Stowarzyszenia

16 marca 2023 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”, które wybrało nowy Zarząd na kadencję 2023-2025. Była to także okazja do podsumowania naszych działań w ciągu ostatnich 3 lat.

Zarząd Stowarzyszenia liczy obecnie 6 członków, a w jego skład wchodzą:

  • Jarosław Wańkowicz – Przewodniczący Zarządu, Farm Frites Poland
  • Karolina Tarnawska – Wiceprzewodnicząca Zarządu, Skarbnik
  • Adrian Chyła – Sekretarz, PROCAM
  • Adam Kopyść – Członek Zarządu, Bayer
  • dr Jerzy Próchnicki – Członek Zarządu
  • Tomasz Kurpiewski – Członek Zarządu, McDonald’s Polska

Jarosław Wańkowicz, podsumowując mijającą kadencję i sytuację rynku rolnego w ostatnich latach wskazał, że cały sektor przechodzi okres bardzo dynamicznych zmian. W jego ocenie poczucie stabilności zostało zastąpione przez okres dużej nieprzewidywalności kosztów i cen zbytu, których efektem jest spotęgowanie wyzwań związanych ze zmieniającym się klimatem:

Pamiętajmy, że w produkcji polowej okres od założenia uprawy do zbioru i sprzedaży towaru trwa często ponad rok. W przypadku zmian zachodzących co kilka tygodni lub miesięcy są one zjawiskiem, które może doprowadzić do bankructwa wielu gospodarstw produkujących żywność. Z tego też powodu uważam, że jednym z największych wyzwań w nadchodzącym czasie – mówiąc o zrównoważonym rolnictwie i żywności – będzie filar ekonomii.

– podsumował.

Zdaniem Karoliny Tarnawskiej zmiany w sektorze rolnym wykraczają poza wyzwania związane ze zrównoważeniem produkcji rolnej i żywności:

Warto pamiętać o roli kobiet i ich wpływie na działania w środowisku rolniczym. Dołączając do Stowarzyszenia byłam pierwszą kobietą w Zarządzie. Wspólnie z Małgorzatą Bojańczyk, dyrektorką Stowarzyszenia, staramy się proaktywnie działać na rzecz odzwierciedlenia roli kobiet w życiu wsi poprzez prowadzenie działań wspierających zarówno bezpośrednio między kobietami, jaki i poprzez organizacje, które w swoich celach mają kreowanie polityki wsparcia dla kobiet zajmujących się rolnictwem. Cieszymy się, na każdego nowego członka Stowarzyszenia reprezentowanego przez kobiety.

– oceniła Karolina Tarnawska.

Według Adama Chyły, w ostatnich latach rolnictwo przeszło znaczące zmiany, których celem jest zrównoważenie produkcji rolnej. Jego zdaniem proces ten trwa nadal, a rolą Stowarzyszenia jest m.in. pomoc rolnikom w zorientowaniu się w tych zmianach i przeprowadzanie ich przez proces zmian w kierunku zrównoważenia, tak aby odbyło się to bez utraty efektywności oraz opłacalności produkcji.

Z racji zawodu najbliższe jest mi odżywianie roślin, dlatego bardzo cieszy mnie fakt, że tradycyjne metody nawożenia, prowadzące często do degradacji jakości gleby i zanieczyszczenia wód gruntowych, są w coraz większym stopniu uzupełniane przez stosowanie nawozów organicznych czy mikrobiologicznych, które poprawiają strukturę gleby i ułatwiają dostępność mikro i makroskładników.

– wskazał.

Adam Kopyść podkreślał, że w ostatnich trzech latach Stowarzyszenie z jednej strony zintensyfikowało działania na rzecz rolników, ale jednocześnie otworzyło się także mocniej na kwestie zrównoważonej żywności. Wskazał, że przeprowadzone na szeroką skalę badania rynku rolnego, których wynikiem była publikacja dwóch raportów w 2021 i 2022 r. dotyczących zrównoważonej żywności i zrównoważonego rozwoju w branży spożywczej, dialog z Komisją Europejską i innymi interesariuszami są tego konkretnymi przykładami.

Stowarzyszenie jest tak mocne jak jego członkowie. Stąd bardzo cieszy wzrost liczby członków i ich zaangażowania. Należy także podkreślić duża rolę i olbrzymi wpływ dyrektor Małgorzaty Bojańczyk, na skuteczność działań naszego Stowarzyszenia.

– podkreślił.

Jerzy Próchnicki wskazywał, że w ostatnich 3 latach cele Stowarzyszenia znacząco wyprzedzały regulacje europejskie, a konsekwentne budowanie strategii Stowarzyszenia pozwoliło na stworzenie unikalnych narzędzi edukacyjnych, które wypełniły lukę pomiędzy zmieniającym się otoczeniem prawnym, a praktyką rolniczą.

Jednym z najważniejszych obecnie procesów dla Stowarzyszenia jest włączanie nowych kierunków działań takich jak rolnictwo regeneratywne i węglowe oraz obliczanie śladu węglowego, ważnych dla produkcji żywności zrównoważonej.

– podsumował.

Tomasz Kurpiewski dodał, że z uwagi na dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne i związane z tym wyzwania bardzo ważne jest zwiększenie zaangażowania rolników do udziału w szkoleniach na platformie e-learningowej. Edukacja jest niezbędnym elementem zielonej transformacji, ale też szansą na dostęp do nowych technologii, rozwiązań i funduszy UE, które otwierają przed rolnikami nowe perspektywy zwiększania dochodowości prowadzonych przez nich gospodarstw rolnych.

Cieszę się, że dołączyłem do Zarządu Stowarzyszenia i że razem możemy realizować strategię, która wspiera potencjał polskiego rolnictwa w zrównoważeniu oraz szeroko pojętych kwestiach strategii żywnościowej. Chciałbym, aby polscy rolnicy w dużo większym stopniu implementowali najlepsze praktyki oparte na nowoczesnych zrównoważonych rozwiązaniach i technologiach dodatkowo finansując te wdrożenia ze środków UE przeznaczonych na ten cel przez Komisję Europejską.

Walne Zgromadzenie wybrało także nowych członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, w której znaleźli się:

  • Agata Stolarska – Przewodnicząca, Timac Agro Polska
  • Andrzej Moch – Wiceprzewodniczący, Farm Frites Poland
  • Radosław Dumiński – Skarbnik, PROCAM
  • Łukasz Seweryn – Członek Komisji Rewizyjnej.