Narodowy Powszechny Program Odkwaszenia Gleb w Polsce

12 maja wspólnie z przedstawicielami 14 organizacji społecznych, samorządowych, związkowych, branżowych i producenckich spotkaliśmy się z Lechem Kołakowskim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby porozmawiać o problemie zakwaszenia gleb w Polsce.

Ponad 64% gleb uprawnych w Polsce jest kwaśnych albo bardzo kwaśnych, co skutkuje m.in. spadkiem plonów, słabą efektywnością nawożenia i szkodliwym wpływem na środowisko. Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności dołączyło od 14 największych organizacji branżowych biorących udział w inicjatywie „Zdrowe gleby”. Wśród zaangażowanych instytucji znajdują się m.in. Krajowa Rada Izb Rolniczych (KRIR), Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych (FBZPR), Federacja Gospodarki Żywnościowej RP, Izba Zbożowo-Paszowa czy Polska Federacja Rolna.

Podczas spotkania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazaliśmy ministrowi Lechowi Kołakowskiemu projekt Narodowego Powszechnego Programu Odkwaszenia Gleb w Polsce. Dokument ten został przygotowany przez ekspertów koalicji i zawiera propozycje rozwiązań dających nadzieję na powszechną regenerację gleb w Polsce. Przedstawiciele koalicji wyrazili nadzieję, że przekazane propozycje będą poddane analizie w resorcie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz posłużą zainicjowaniu prac legislacyjnych prowadzących do przyjęcia regulacji ustawowych gwarantujących wieloletnie nakłady na rzecz podnoszenia jakości gleb w Polsce.

Zdrowa gleba to podstawa. Dzięki odpowiedniemu pH gleby można budować jej żyzność, zwiększając w niej zawartość próchnicy jak również stabilizując bilans wodny w czasach nasilających się susz. W efekcie gospodarstwo produkuje więcej i taniej, będąc mniej wrażliwe na niekorzystne zjawiska pogodowe. Wysokość plonów jest ważna zarówno z ekonomicznego punktu widzenia – dla rolników, jak i dla konsumentów ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Dlatego tak istotna jest kwestia regeneracji gleb w Polsce. Powinno to zostać jednak zrealizowane nie poprzez działania jednostkowe, ale kompleksowy program krajowy.

– mówiła podczas spotkania Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności

Źródło: Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego „Raport o stanie gruntów rolnych w Polsce”

Według ekspertyzy opracowanej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa ponad 60% polskich gleb jest zakwaszonych. Oznacza to, że coraz mniej gleb stwarza odpowiednie warunki dla wzrostu roślin. Ponadto z powodu zakwaszenia gleb spada przyswajalność nawozów, w niektórych sytuacjach nawet o 70 proc., co skutkuje nie tylko mniej obfitymi plonami, ale także zanieczyszczeniem wód śródlądowych.

Narodowy Powszechny Program Odkwaszania Gleb w Polsce wpisuje się w priorytety Unijnych Strategii „od pola do stołu”, „na rzecz bioróżnorodności” oraz wspierać będzie bezpieczeństwo żywnościowe.

Pobierz pełną treść Narodowego Programu Powszechnego Odkwaszania Gleb w Polsce (PDF).