Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2021

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” brało aktywny udział w dyskusjach eksperckich podczas zakończonej właśnie konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2021. Jednym z tematów naszych rozmów był Europejski Zielony Ład i znaczenie wykorzystania innowacyjnych rozwiązań przez polskich rolników.

W trakcie debaty „Precyzja w ochronie wymogiem Zielonego Ładu” poruszano m.in. kwestię Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, w tym zapisane w projekcie narzędzia i zasady wspierania produkcji roślinnej. Omawialiśmy stosowanie przez rolników zajmujących się produkcja roślinną innowacyjnych rozwiązań, nowe warunki upraw narzucane przez wymogi Europejskiego Zielonego Ładu, w tym ich wpływ na opłacalność produkcji rolnej i zmienność środowiskową upraw.

Podczas debaty, Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” podkreślała, że zaproponowane wsparcie w ramach Planu Strategicznego ma zachęcić rolników do przejścia na bardziej zrównoważone i przyjazne środowisku rolnictwo, zaproponowane rozwiązania wymagają jednak doprecyzowania warunków przyznawania pomocy oraz proporcjonalnego rozłożenia budżetu w kluczowych interwencjach:

My jako stowarzyszenie postulowaliśmy to, aby rolnictwo zrównoważone zostało bardziej wyeksponowane w planie strategicznym. Propozycje, które się w nim znajdują, np. ekoschematy, poza tym dotyczącym ekologii, wpisują się w ideę rolnictwa zrównoważonego.

– powiedziała Małgorzata Bojańczyk.

Rolnictwo zrównoważone ma znacznie większy potencjał zaspokojenie potrzeb żywnościowych, przy jednoczesnym zachowaniu akceptowalnego poziomu cen dla konsumenta oraz dbałości o środowisko niż rolnictwo ekologiczne.

Potrzebujemy racjonalnego kompromisu. Stosujmy środki ochrony roślin, ale precyzyjnie, bo bez nich nie zapewnimy bezpieczeństwa żywnościowego. Używajmy metod alternatywnych m.in. biologicznych środków ochrony roślin. Pamiętajmy o opłacalności dla rolników. Akceptujmy społecznie rolnictwo. Wyjściowe warunki, które ma Polska, są naprawdę bardzo dobre i pozwolą nam łagodnie przejść przez tę transformację.

– podsumowała na zakończenie debaty Małgorzata Bojańczyk.


Więcej informacji o wydarzeniu dostępne jest na stronie: narodowe-wyzwania.farmer.pl