Najważniejsze dokumenty – reforma Wspólnej Polityki Rolnej

Komisja Europejska opublikowała zestaw najważniejszych dokumentów dotyczących wniosków regulacyjnych związanych z Wspólną Polityka Rolną. Lista obejmuje najważniejsze teksty prawne dotyczące reformy WPR, a także przepisy dotyczące okresu przejściowego i odpowiednie dokumenty polityczne.

Propozycje regulacyjne WPR na lata 2021-2027
Propozycja rozporządzeń ustanawiających zasady wsparcia dla planów strategicznych, które mają być sporządzane przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (plany strategiczne WPR) i finansowane przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) oraz przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 • Plany strategiczne WPR
  Propozycja rozporządzenia w sprawie finansowania Wspólnej Polityki Rolnej, zarządzania nią i jej monitorowania
 • Finansowanie, zarządzanie i monitorowanie WPR
  Propozycja rozporządzenia ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, ustanawiającego szczególne środki dla rolnictwa w najbardziej oddalonych regionach Unii.
 • Wspólna organizacja rynków – dokument dotyczący rozporządzenia
  Dokument roboczy towarzyszący dokumentowi Propozycji – ustanawiającej zasady wsparcia planów strategicznych, które mają być sporządzane przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (plany strategiczne WPR) i finansowane przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) i Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
 • Plany strategiczne, finansowanie i monitorowanie WPR – dokument roboczy – ocena skutków
  Dokument roboczy – ocena skutków towarzyszący dokumentowi Propozycji – ustanawiającej zasady wsparcia planów strategicznych, które mają być sporządzane przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (plany strategiczne WPR) i finansowane przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) i Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Przepisy przejściowe dotyczące okresu po 2020 r

Niwelowanie luki między okresami programowania 2014-2020 i 2021-2027.

 • Propozycje przepisów przejściowych mających zastosowanie do roku 2021
  Propozycja rozporządzenia ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w roku 2021.

Briefingi dotyczące polityk

 • Przyszłość wspólnej polityki rolnej
  Propozycje Komisji Europejskiej której celem jest odświeżenie Wspólnej Polityki Rolnej, zapewniającej w nadchodzących latach wzmocnione wsparcie dla rolników i obszarów wiejskich.

Pełna lista dokumentów, przygotowań państw członkowskich, powiązanych wydarzeń i dodatkowych informacji jest dostępna na tej stronie.