Najlepsze prace dyplomowe o rolnictwie zrównoważonym

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” wspólnie z Grupą Żywiec, Farm Frites Poland, Procam Polska oraz partnerami medialnymi Agronews, Plantpress i APRA jest patronem trzeciej edycji Konkursu Agroabsolwent. W tym roku organizator konkursu BNP Paribas wybrał temat nowoczesnego rolnictwa, zrównoważenia produkcji żywności i przemysłu rolno-spożywczego.

Do Konkursu zgłaszane mogą być zarówno prace magisterskie, inżynierskie jak i licencjackie, których obrona odbyła się w 2020 lub w 2021 roku. Problematyka prac musi być związana z rozwojem agrobiznesu – postępem, innowacyjnością i zrównoważonym rozwojem gospodarstw rolnych, rozwojem obszarów wiejskich, ekologią oraz innymi działaniami przynoszącymi wartość dodaną dla społeczeństwa wiejskiego, zdrowia, środowiska naturalnego, gospodarstw rolnych, obszarów wiejskich, przemysłu rolno–spożywczego oraz zrównoważeniem w produkcji żywności.

Termin na zgłoszenie pracy dyplomowej mija 31 października 2021 roku, a rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano najpóźniej na 10 grudnia 2021 roku. Najlepsze prace mogą liczyć na nagrody finansowe o łącznej wartości 6 000 zł brutto.

Członkowie naszego stowarzyszenia, którzy objęli patronat nad konkursem ufundowali nagrody specjalne:

  • Grupa Żywiec S.A. – nagroda specjalna w postaci stażu w firmie – za szczególną wartość pracy dla zrównoważenia innowacyjnej produkcji żywności,
  • Farm Frites Poland S.A. – nagroda specjalna w postaci zwiedzania fabryki i gospodarstwa rolnego – za szczególną wartość pracy dla zrównoważenia innowacyjnej produkcji rolnej,
  • ProCam Polska Sp. z o.o. – nagroda specjalna w postaci stażu w firmie – za szczególną wartość pracy dla zrównoważenia innowacyjnej produkcji rolnej.

Dodatkowo laureaci mogą liczyć na nagrody partnerów medialnych książki i prenumeraty czasopism oraz dla zainteresowanych – możliwość odbycia stażu w Polskim Wydawnictwie Rolniczym. Szczegóły Konkursu dostępne są na stronie: bnpparibas.pl/agroabsolwent