Mięso w diecie, a klimat

W ramach spotkań „Porozmawiajmy o klimacie” organizowanych przez Młodzieżową Radę Klimatyczną przy Ministrze Klimatu i Środowiska rozmawialiśmy o roli mięsa w diecie oraz wpływie produkcji zwierzęcej na klimat.

Według założeń Europejskiego Zielonego Ładu powinniśmy dążyć do neutralności klimatycznej, którą mamy osiągnąć w 2050 roku. Blisko 14,5% emisji gazów cieplarnianych na całym świecie jest wynikiem hodowli, z czego 40% stanowi produkcja metanu. Jednak radykalne organicznie tej produkcji nie jest możliwe w tak krótkim czasie. Odpowiedzią na te wyzwania jest rolnictwo zrównoważone, które pozwala na zmniejszenie wpływu na środowisko i klimat przy zachowaniu jakości i przystępnej ceny produktów rolnych.

W przypadku produkcji zwierzęcej z wykorzystaniem modelu rolnictwa zrównoważonego pod uwagę brane są takie aspekty jak dobrostan zwierząt, ograniczanie stosowania antybiotyków czy kwestia ilości emitowanych gazów cieplarnianych. Lokalne pochodzenie produktów wytwarzanych w ten sposób ma także przełożenie na obniżenie emisji gazów cieplarnianych poprzez skracanie łańcuchów dostaw, a dostarczanie płodów rolnych na lokalny rynek zachęca rolników do stosowania metod upraw i hodowli, które nie degradują środowiska naturalnego.

Spotkanie miało charakter webinaru, a jego gośćmi byli:

  • Prof. dr hab. Joanna Górnicka-Kalinowska – bioetyk z Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Małgorzata Bojańczyk – dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”;
  • Katarzyna Rećko – dietetyczka specjalizująca się w diecie roślinnej;

Dyskusję moderowała Magda Pryczkowska – członkini Młodzieżowej Rady Klimatycznej. Poniżej zamieszczamy pełen zapis debaty.

Młodzieżowa Rada Klimatyczna jest organem doradczym i opiniodawczym działającym przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Do zadań Młodzieżowej Rady Klimatycznej należy przede wszystkim wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej dotyczącej klimatu i energii, a w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra Klimatu i Środowiska. Należą do nich propozycje rozwiązań oraz kreowanie i promowanie wśród młodzieży postaw proekologicznych i proklimatycznych.