Malteurop: Mamy słód ze zrównoważonego jęczmienia browarnego

W marcu tego roku firma uzyskała międzynarodowy certyfikat potwierdzający produkcję słodu ze zrównoważonego jęczmienia browarnego. Tym samym reprezentuje już kolejną branżę stawiającą na produkt wytwarzany z zastosowaniem dobrych praktyk rolniczych, przyjaznych środowisku oraz gwarantujących jego bezpieczeństwo i dobrą jakość.

Audyt gospodarstw rolnych

Uzyskanie wspomnianego certyfikatu wymagało przeprowadzenia audytu w gospodarstwach współpracujących z firmą Malteurop Polska Sp. z o.o. Wykonano je na podstawie Listy FSA (Farm Sustainability Assessment) SAI Platform, która wyznacza standardy zrównoważonej produkcji na całym świecie.

Konieczność przeprowadzenia takiego audytu wstępnie spotkała się ze sceptycyzmem rolników, którzy przede wszystkim obawiali się kar oraz ujawnienia danych wrażliwych. Z czasem przekonali się jednak, że te obawy są bezpodstawne, a sam audyt nie wiąże się z wprowadzeniem jakichkolwiek restrykcji, ani nie wymaga dzielenia się informacjami, które rolnik uznaje za poufne.

Firma przedstawiła swoim dostawcom korzyści wynikające z jego przeprowadzenia. To m.in. określenie poziomu zaawansowania zrównoważonych praktyk w gospodarstwach jako idealny punkt wyjścia do dalszej pracy w tym kierunku. To również zadbanie o większą wydajność i rozwój, którego celem jest stabilność działalności rolniczej w długim okresie czasu. A co najważniejsze, to podążanie za rosnącym globalnym trendem na produkty pozyskiwane w sposób zrównoważony, a co za tym idzie, wyjście naprzeciw oczekiwaniom rynku przetwórstwa żywności i konsumentów.

Efekt audytu

Wyniki audytu przeprowadzonego przez jednostkę certyfikującą Control Union przerosły oczekiwania zarówno firmy Malteurop, jak i samych jej dostawców. Poziom zrównoważenia gospodarstw rolnych oceniono bardzo wysoko, bo aż 45% z nich osiągnęło najwyższy poziom, czyli złoty, natomiast pozostałe 55% – poziom srebrny.

O podsumowanie pracy nad certyfikatem zapytaliśmy Jerzego Czernia, Procurement Managera, w Malteurop Polska Sp. z o.o., odpowiedzialnego m.in. za przeprowadzenie wstępnego audytu u rolników.

Nasza firma jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” i aktywnie wspiera rozwój zrównoważonej produkcji w Polsce. Dzięki szkoleniu z audytowania, jakie zorganizowało dla nas Stowarzyszenie, mogliśmy w sposób profesjonalny i zgodny z ogólnoświatowymi standardami ocenić stopnień zaawansowania dobrych praktyk rolniczych u naszych dostawców.

Efekty audytu przekonały naszych rolników, że ich praca przynosi realne korzyści, a zrównoważona produkcja rolna pozwala im podążać za nowoczesnymi trendami, dzięki którym mają szansę stać się znaczącym partnerem na globalnym rynku żywności.

W mojej ocenie, nasi dostawcy doskonale rozumieją znaczenie postępu i słusznie upatrują w nim szansę na lepszą wydajność oraz długofalową stabilność finansową. Przede wszystkim mają świadomość wpływu rolnictwa na środowisko i zdrowie człowieka. Tym bardziej doceniamy ich wysiłki w kierunku mądrej i odpowiedzialnej produkcji bezpiecznego oraz wysokiej jakości produktu. To też główny powód, dla którego Malteurop stawia na produkt pochodzący ze zrównoważonych upraw i wyraz naszego zaangażowania w rozwój rolnictwa zrównoważonego w Polsce.