Kurs bioróżnorodności w „ASAP Akademii”

Nasze otoczenie wypełniają niezliczone żywe organizmy, z których jedynie niektóre jesteśmy w stanie zobaczyć, jednak wszystkie one mają wzajemny wpływ na siebie i na nas. Mnogość i różnorodność form życia daje nam pożywienie, radość z widoku przyrody i relaks, ale z drugiej strony musimy przed nią chronić swoje zdrowie, uprawy i domy.

Bez bioróżnorodności nie da się zrównoważyć rolnictwa.
W rolnictwie na bioróżnorodność składa się ogromna rozmaitość gatunków i odmian zwierząt gospodarskich i roślin uprawnych oraz nieoszacowane bogactwo drobnoustrojów, roślin i zwierząt towarzyszących produkcji naszej żywności. Setki z nich nazywamy „chwastami”, „szkodnikami”, czy „pasożytami”, choć w rzeczywistości są to organizmy w niczym nie gorsze dla świata ożywionego, niż te, na których nam zależy. Stwarzają one jednak dla człowieka konkurencję w produkcji najbardziej strategicznego produktu na Ziemi – żywności. Tysiące gatunków innych organizmów wspierających nasze działania, zarówno bakterii, grzybów, owadów jak i ptaków, nazywamy „organizmami pożytecznymi”. Kolejne miliony organizmów są relatywnie obojętne dla produkcji żywności, ale także na nie wpływają działania rolników skierowane przeciwko organizmom uznanym za szkodliwe.

Rolnictwo jest formą „zarządzania bioróżnorodnością”, w której rolnik stara się umożliwić optymalny rozwój i produkcję gatunkom, na których mu zależy, jednocześnie ograniczając szanse rozwojowe organizmów szkodzących jego interesom. Takie organizmy poza miejscem i procesem produkcji powinny być chronione i szanowane, gdyż są także cennym elementem całego cyklu świata ożywionego.

Różnorodność życia ma wartość zarówno przyrodniczą, jak i ekonomiczną, jest zasobem niezbędnym do produkcji żywności, która ma dobrą jakość i przystępną cenę. Tam, gdzie szkodniki i choroby pozostają pod kontrolą dzięki połączeniu różnorodnych działań organizacyjnych, uprawowych i technicznych uzyskuje się najlepsze i jednocześnie najtańsze produkty. Rolnictwo zrównoważone wspiera i buduje bioróżnorodność, a dzięki temu także stabilność finansową gospodarstwa.

O tych i innych aspektach bioróżnorodności można się dowiedzieć realizując nasz bezpłatny kurs Rolnictwa zrównoważonego na naszej platformie e-learning. W ramach obszaru „Bioróżnorodność” dostępne są aktualnie następujące lekcje:

  • Żywe bogactwo środowiska
  • Prawidłowa ochrona i odtwarzanie siedlisk
  • Mądre korzystanie z bioróżnorodności

Zapraszamy do korzystania – więcej na „ASAP Akademii”