Jak stosować antybiotyki w produkcji zwierzęcej?

Antybiotyki są jednym z największych odkryć medycyny i chemii, jednak nieodpowiednio stosowane mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi.

Zdrowie zwierząt produkcyjnych jest podstawowym czynnikiem decydującym o ilości i jakości otrzymanego produktu, a tym samym o powstałej z niego żywności i innych wytworach. Zwierzęta dla wykazania w pełni swoich możliwości produkcyjnych – niezależnie czy dotyczy to jedwabników, bydła, świń, ryb czy ptaków – muszą znajdować się w odpowiadającym im warunkom otoczenia, mieć zapewniony dostatek odpowiedniego pokarmu i być zdrowe. Ostatni warunek – zdrowie – jest w dużym stopniu uzależniony od dwóch poprzednich, lecz nie wyłącznie. Na zdrowie zwierząt mogą mieć wpływ niebezpieczne patogeny: wirusy, bakterie, grzyby, pierwotniaki itd., zagrażające nie tylko ich produkcji, ale także życiu. Odporność własna zwierząt jest wspomagana prawidłowym żywieniem i warunkami utrzymania, jednak często jest przełamywana przez patogeny, powodując konieczność ich leczenia.

Antybiotyki są najważniejszym odkryciem medycyny XX wieku i przełomem w leczeniu chorób o podłożu bakteryjnym zarówno u ludzi, jak i zwierząt. Spośród tysięcy zidentyfikowanych antybiotyków tylko kilkadziesiąt ma zastosowanie w medycynie; pozostałe to substancje wywołujące niepożądane efekty. Dopuszczone antybiotyki w niskim stężeniu działają na drobnoustroje bakteriobójczo oraz bakteriostatycznie, jednocześnie nie szkodząc organizmowi leczonemu. W medycynie wykorzystuje się antybiotyki pochodzenia biologicznego, jak i syntetyczne, które poprzez zaburzanie u bakterii i grzybów procesów replikacji i syntezy RNA, DNA, białek, enzymów, a także budowy ścian komórkowych ograniczają lub uniemożliwiają ich namnażanie.

Powszechne użycie antybiotyków, ich wykorzystanie zarówno w medycynie ludzi i zwierząt, czy w przemyśle, z biegiem czasu przybrało masowy wymiar. To doprowadziło do niebezpiecznego zjawiska, jakim jest antybiotykooporność patogenów. Koniecznie trzeba wiedzieć, jak unikać takich sytuacji i jak postępować w wypadku stwierdzenia tego zjawiska w gospodarstwie.

O tym, w jaki sposób efektywnie i odpowiedzialnie stosować antybiotyki w produkcji zwierzęcej, można dowiedzieć się z bezpłatnego kursu e-learning w ramach „ASAP Akademii”. Obecnie dostępne są dwie lekcje z tego obszaru:

  • Zasady stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej
  • Zapobieganie antybiotykooporności

Zapraszamy do korzystania – więcej w „Akademii Zrównoważonego Rolnictwa”